Výroba a automobilový priemysel

BRAIN:IT tím poskytuje celý cyklus služieb, ktorý prináša flexibilitu a škálovateľnosť našim zákazníkom, počínajúc definovaním projektových podmienok, stratégiou vývoja embedded systémov, implementáciou, údržbou a zabezpečením kvality.

ikona produkcia a automotív

Matematické modelovanie a optimalizácia

Optimalizácia výrobných procesov, identifikácia najlepšej voľby pre produkciu v konkrétnom časovom úseku berie do úvahy momentálnu situáciu na trhu a optimalizuje zdroje. Taktiež manažment pracovných zmien, časových harmonogramov pre rotáciu pracovníkov cez zmeny a rotáciu na pozíciach. Ak sú pozície s rôznymi obtiažnosťami a zdravotnými rizikami, je možne vytvoriť taký plán, ktorý ich zastúpi rovnomerne. Ponúkame aj analýzu a usmernenie časových harmonogramov pre logistické odvetvie a dovážanie tovaru.

matematické modelovanie a optimalizácia prepravy
umelá inteligencia vo vision systémoch

Umelá inteligencia spojená so systémom videnia

V priemyselnom prostredí sme našli perfektné využitie defektoskopie, kde je možné využiť umelú inteligenciu na kontrolu podmienok a kvality tovaru počas výroby. V automobilovom a strojárskom priemysle je to kontrola rôznych kĺbov, zvarov, nitov, skrutiek a možných chýb.

Podnikové integrácie

Spojte všetky ERP, CRM, HR, predaje, prispôsobené podnikové riešenia, interné emailové systémy, aplikácie a omnoho viac. Optimalizujte integračné procesy pre lepšiu správu procesov a operacií.

  • Dostante informácie a dáta, ktoré potrebujete v reálnom čase a bez mnohých aplikácií
  • Zefektívnite manažment
  • Riešte problémy rýchlejšie
  • Optimalizujte výrobné procesy a zaistite kontrolu kvality
podniková integrácia
priemysel 4.0

Priemysel 4.0 a umelá inteligencia

Veľké dáta a AI dávajú priemyslu 4.0 v dnešnej dobe obrovskú podporu. Inteligentné softvérové riešenia môžu využiť veľké objemy dát generovaných v továrni na identifikáciu vzorov a trendov, ktoré možno použiť na zefektívnenie výrobných procesov a zníženie ich nákladov a spotreby energie. Pracoviská sa musia neustále prispôsobovať novým okolnostiam a neustále prechádzajú optimalizáciou. AI vás môže viesť k objaveniu mnohých zložitých spojení v systémoch, ktoré ešte nie sú alebo už nie sú pre ľudské oko zrejmé.

Elektronický podpis

Ponúkame komplexnú implementáciu elektronických podpisov do spoločnosti alebo inštitúcie. Naše riešenie je cloudové a tiež samostatné s integráciou do vašich informačných systémov, ktoré poskytujú používateľom úplnú podporu a pohodlie. Podporujeme kvalifikovaný elektronický podpis a certifikáty eIDAS, ktoré sú potrebné pre komunikáciu s vládnymi orgánmi v Európskej únii.
umelá inteligencia pri strategickom rozhodovaní
bezpečnostný audit

IT bezpečnosť

Náš tím vyškolených technikov môže vytvoriť komplexný bezpečnostný audit pre vašu spoločnosť podľa štátnych noriem, ako sú ISO 27001 a ISO 27002. Môžeme vytvoriť podrobnú správu obsahujúcu všetky zistené nedostatky vašich systémov. V prípade záujmu môžeme na základe nášho bezpečnostného auditu realizovať technologické zmeny a opravy.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Prípadové štúdie

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

Michal Papučík

Michal Papučík

Prevádzkový riaditeľ

Od malička ma zaujímalo, ako veci fungujú, hardvér a softvér boli iba prvou zastávkou v IT sektore, ktorý sa rýchlo doplnil počítačovými sieťami. Vďaka svojej zvedavosti som mohol prejsť mnohými pozíciami v IT sektore od IT vývojára cez projektového manažéra a ďalšie. Dnes pracujem v spoločnosti so zdravou firemnou kultúrou, kde všetci spoločne pracujeme na našej spoločnej vízii. Nechajte nás pomôcť s tou vašou.