Digitálna transformácia

Získajte konkurenčnú výhodu pomocou digitálnej transformácie vytvorenej tak, aby vyhovovala vašim obchodným cieľom a výzvam. Náš skúsený a certifikovaný tím s vami bude spolupracovať na návrhu, vývoji a implementácii úplne vlastného riešenia, ktoré vám pomôže posunúť sa vpred.

ikona umelej inteligencie

Čo je digitálna transformácia?

Najjednoduchším príkladom je prevod papierovej dokumentácie alebo lokálneho uloženého dokumentu programu Excel do informačného systému. Nové riešenie zvyšuje efektivitu práce a dáta je možné ľahko transformovať do znalostí a získať tak konkurenčnú výhodu. Digitálna transformácia transformuje obchodné aktivity, procesy, produkty a modely s cieľom využiť príležitosti digitálnych technológií.
Hlavným cieľom je zvýšiť efektivitu, riadiť riziká alebo objavovať nové príležitosti na speňaženie. Digitálna transformácia robí veci novým (digitálnym) spôsobom.

digitálna transformácia
podniková integrácia

Digitálna transformácie a integrácie

Digitálna transformácia vám poskytuje softvérové riešenia, ktoré možno ľahko integrovať. Táto príležitosť ponúka úplne nový priestor na prispôsobenie údajov celému pracovnému procesu, aby vyhovoval vašim obchodným požiadavkám a získal silnú pozíciu na trhu.

Hlavné výhody digitálnej transformácie

ikona výskumu

Spoločnosť

Flexibilná reakcia na zmeny trhu, vyššia návratnosť investícií, udržanie konkurenčnej výhody.

ikona produkcie

Výroba

Automatizované procesy, optimalizácia nákladov, zvýšenie kvality výrobkov a služieb, digitálne riadenie prostredníctvom webovej / mobilnej aplikácie, lepšie prideľovanie produkčného tovaru.

ikona zvýšenej predajnosti

Predaje

Predajný a partnerský portál, automatizovaná podpora predaja, jednoduchšie prihlásenie, meranie experimentov, reakcia na zmenu trhu v reálnom čase.

ikona zákazníckych služieb

Zákaznícky servis

Vernostné mobilné aplikácie, starostlivosť prostredníctvom webového portálu alebo mobilnej aplikácie, priateľský ku generácii C, správa znalostí a centrálne údaje o zákazníkoch, rýchlejšie časy podpory, vylepšená kvalita podpory.

ikona kalkulácie

Kontrola a financie

Efektívne využitie zdrojov, nižšie náklady na zamestnancov, aktuálny počet v reálnom čase, zníženie investícií, vyššia návratnosť investícií.

ikona HR

Ľudské zdroje

Cielený marketing kandidátov, sledovateľnosť talentov, hodnotenie, kompetencie, rotácia práce a optimalizácia, CRM pre zainteresované strany so všetkými údajmi.

Ako digitalizovať organizáciu

Vo všeobecnosti, poznáme tri spôsoby, ako digitalizovať organizáciu.

  1. Evolúcia – V počiatočných fázach existujú menšie riziká, ale celý proces je veľmi dlhý.
  2. Revolúcia – V krátkom čase zmeňte celú organizáciu. Proces digitálnej transformácie je rýchly, ale vytvára riziká v každej oblasti organizácie.
  3. Digitálna jednotka – Vytvorenie samostatných jednotiek v organizácii, ktoré prechádzajú digitálnou transformáciou postupne a implementujú jednotlivé riešenia. Príkladom môže byť digitalizácia jedného oddelenia v spoločnosti alebo vytvorenie samostatného tímu v oddelení.

Čo je najlepšie pre vašu spoločnosť?

Každý z týchto variantov je možné použiť vo vašej spoločnosti. Najlepšie riešenie vo vašom prípade závisí od rôznych aspektov procesov a veľkosti vašej organizácie. Vytvorenie stratégie a identifikácia rizík je veľmi dôležité skôr, ako začnete digitalizovať svoju organizáciu.

Prípadové štúdie

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

Michal Papučík

Michal Papučík

Prevádzkový riaditeľ

Od malička ma zaujímalo, ako veci fungujú, hardvér a softvér boli iba prvou zastávkou v IT sektore, ktorý sa rýchlo doplnil počítačovými sieťami. Vďaka svojej zvedavosti som mohol prejsť mnohými pozíciami v IT sektore od IT vývojára cez projektového manažéra a ďalšie. Dnes pracujem v spoločnosti so zdravou firemnou kultúrou, kde všetci spoločne pracujeme na našej spoločnej vízii. Nechajte nás pomôcť s tou vašou.