Audit kybernetickej bezpečnosti

Pravidelný audit kybernetickej bezpečnosti je nevyhnutný pre ochranu vašej siete a informačného systému.

ikona digitálneho podpisu

Audit kybernetickej bezpečnosti

Audit sa týka prevádzkovateľov základnej služby. Naši certifikovaní audítori sa zamerajú na hľadanie prvkov oslabujúcich bezpečnosť siete a informačného systému, s cieľom predchádzať kybernetickým incidentom. Bezpečnostné opatrenia vášho informačného systému a siete budú posudzované v súlade so zákonnými požiadavkami a osobitnými predpismi. Líšia sa v závislosti od kategórie, do ktorej spadá základná služba.

Čo je základná služba?

Základná služba je registrovaná v zozname základných služieb na stránke Národného bezpečnostného úradu. Závisí od siete a informačného systému a je to služba z oblasti / týkajúca sa:

  • bankovníctva, digitálnej infraštruktúry, pošty a iné,
  • kritickej infraštruktúry,
  • verejnej správy.
digitálny podpis
ikona healthcare-benefits

Čo je kybernetický incident?

Ide o akúkoľvek udalosť, ktorá narušením bezpečnosti siete a informačných systémov, porušením záväznej metodiky alebo bezpečnostnej politiky, negatívne ovplyvní kybernetickú bezpečnosť. Následok takejto udalosti :

  • Obmedzí dostupnosť základnej služby alebo digitálnej služby, prípadne ju úplne zastaví,
  • Naruší integritu systému, zničí alebo spôsobí stratu dôvernosti údajov alebo informácií,
  • Vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej služby alebo digitálnej služby.

Predíďte nepríjemným situáciám, únikom dát či strate dôležitých údajov. Vyhnite sa narušeniu bezpečnosti, ktoré by ohrozilo informačný systém a cenné dáta. Kontaktujte našich certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti a informujte sa o audite kybernetickej bezpečnosti už dnes.

Prípadové štúdie

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

Martin Berzák

Martin Berzák

Certifikovaný audítor podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

Programovanie ma bavilo už od základnej školy, keď som začal zbierať prvé skúsenosti. Postupom času som sa zdokonalil, zdokonalil svoje programátorské schopnosti a rozhodol som sa ich študovať a začať kariéru v IT sektore. Počas svojej kariéry som mal možnosť vyskúšať takmer všetky pozície, od začínajúceho junior vývojára až po výkonné pozície, ktoré momentálne zastávam v dvoch spoločnostiach.