Systémy videnia

Každý chce mať víziu vo svojom podnikaní. Môžeme vás priviesť do novej éry vision systémov.

Obrazové videnie

Naše systémy sú schopné spracovávať digitálne obrazové údaje, je možné ich rozpoznávať, označovať, lokalizovať, kategorizovať / klasifikovať, načítať, hľadať podobnosti, zisťovať anomálie a upravovať obsah.

Video videnie

Poskytujeme analýzu digitálneho videa, ktorá ponúka všetky možnosti spracovania obrazu. Môžeme sledovať požadované objekty, hodnotiť akékoľvek správanie a ďalšie hodnotné udalosti.

Benefity

  • Úspora ľudského kapitálu a iných zdrojov
  • Zvýšená účinnosť
  • Analýza v reálnom čase
  • Prevádzka 24/7
  • Objektívnosť spracovania
  • Spätné testovanie a zabezpečenie integrity

Prípadové štúdie

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

Michal Papučík

Prevádzkový riaditeľ

Od malička ma zaujímalo, ako veci fungujú, hardvér a softvér boli iba prvou zastávkou v IT sektore, ktorý sa rýchlo doplnil počítačovými sieťami. Vďaka svojej zvedavosti som mohol prejsť mnohými pozíciami v IT sektore od IT vývojára cez projektového manažéra a ďalšie. Dnes pracujem v spoločnosti so zdravou firemnou kultúrou, kde všetci spoločne pracujeme na našej spoločnej vízii. Nechajte nás pomôcť s tou vašou.