Projekt:

SW riešenie postavené na princípoch aplikácie PAULA. Ide o efektívne monitorovanie dodržiavania bezpečnosti na pracovisku.

Problémy:

  • Ako upozorniť v reálnom čase zamestnanca, aby použil ochranné pomôcky
  • Sledovanie nebezpečných zón a upozornenia pri ich narušení

Naše riešenie:

Systém je schopný identifikovať pracovníka a použitie ochranného vybavenia, tak ako je schopný rozpoznať rúško respektíve masku. Či už ide o ochrannú masku, helmu, vestu alebo iné vybavenie. Pri systéme je možné použiť aj ďalší produkt, na odstránenie tváre pracovníka z archivovaného videa, pre ochranu osobných údajov.

Výhody a výsledky:

  • Zvýšenie bezpečnosti na pracovisku
  • Možnosť sledovania zakázaných, respektíve nebezpečných zón
  • Upozornenia v reálnom čase