Naša spoločnosť bola oslovená automobilovým závodom Volkswagen Slovakia, a.s ,aby sa zaoberala využitím strojového učenia a jeho implementácie do metód defektoskopie. Defektoskopia je nedeštruktívna metóda , ktorá využíva nami implementované strojové učenie na kontrolu stavu a kvality výrobkov v priemyselnom prostredí. Algoritmy strojového učenia majú široké spektrum využitia a ich aplikácie môžu byť využité okrem toho aj v matematickej štatistike či v umelej inteligencii a iných oblastiach nášho bežného života. V tomto projekte je dôležitým faktorom minimalizovanie hardvérových požiadaviek implementácie systému.

Naša výzva a ciele

Našou výzvou a cieľom bolo s využitím strojového učenia zvýšiť účinnosť defektoskopie pomocou minimalizácie potreby manuálnej kontroly a znížením počtu chýb a falošne pozitívnych výsledkov. Strojové učenie dokáže analyzovať veľké množstvá dát a naučiť sa rozpoznávať rôzne vzory a anomálie v materiáloch a produktoch. Tieto algoritmy sú schopné rozpoznávať chyby a nedostatky, ktoré by mohli byť pre ľudské oko ťažko viditeľné, čo zvyšuje úroveň presnosti a spoľahlivosti detekcie. Defektoskopia v materiáloch a produktoch, je kritickým procesom v mnohých priemyselných odvetviach, kde aj malé chyby môžu viesť k vážnym problémom a finančným stratám.

Defektoskopia

Naše riešenie

Využitie strojového učenia v defektoskopii môže viesť k zlepšeniu výrobných procesov a zníženiu počtu chýb v produktoch, čo vedie k väčšej spokojnosti zákazníkov a zvýšeniu ziskov pre spoločnosti. strojové učenie môže byť použité aj v iných oblastiach, ako sú napríklad lekárska diagnostika, bezpečnosť či kybernetická ochrana.

V priemyselnom prostredí je využitie umelé inteligencie v defektoskopii za posledné obdobie kľúčové. Vďaka strojovému učeniu je možné monitorovať a kontrolovať stav a kvalitu tovaru počas výroby, v automobilovom a strojárskom priemysle sa využíva defektoskopia na kontrolu kĺbov, zvarov, nitov, šróbov rôznych častí ,náterov, prípadne anomálií, ktoré sa mohli vyskytnúť.

Náročnosť projektu

Veľkosť 
4/6

Ikona úroveň 4

Finančná náročnosť
4/6

Ikona úroveň 4

Časová náročnosť
4/6

Ikona úroveň 4

Komplexnosť
5/6

Ikona úroveň 5

Prínos pre zákazníka

Výsledky projektu boli pre klienta Volkswagen Slovakia, a.s úspešné. Samotné riešenie bolo dokonca prezentované na Volkswagen Inovations Days. Prevádzka takéhoto riešenia je možná nepretržite počas 24 hodín denne, čo zaručuje nepretržitú kontrolu a monitoring výroby. Vysoká presnosť systému zaisťuje, že sú zachytené aj malé anomálie a odchýlky od normy. Eliminácia ľudskej chyby zaručuje, že výrobky sú kontrolované stopercentne šetrenie času a peňazí je dôležité pre každého podnikateľa. Defektoskopia je vhodná na kontrolu a elimináciu chýb na absolútne minimum a šetrí čas a peniaze každému podnikateľovi.

Defektoskopia Prezentácia