Naše certifikáty

Náš tím tvoria kvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v najnáročnejších IT projektoch.
Početné certifikáty svedčia o nikdy nekončiacej túžbe nášho tímu neustále napredovať, uspieť a zlepšovať sa.

ikona zoznam

Normy

Logo stn iso 45001

STN ISO 45 001

Zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti Komplexné riešenia – projektové riadenie, návrh a vývoj SW a HW, návrh, inštalácia a implementácia, predaj, servis a poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií.

ISO/IEC 14001

STN ISO/IEC 14 001

2019 Zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001

ISO/IEC 22301

STN ISO/IEC 22 301

2019 Zaviedla a používa systém bezpečnosti a odolnosti -Systémy riadenia kontinuity podnikania

ISO/IEC 27001

STN ISO/IEC 27 001

2014 Zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti informácií v oblasti Komplexné riešenia – projektové riadenie, návrh a vývoj SW a HW, návrh, inštalácia a implementácia, predaj, servis a poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií.

ISO/IEC 20000

STN ISO/IEC 20 000-1

2014 Zaviedla a používa systém manažérstva služieb v IT oblasti Komplexné riešenia – projektové riadenie, návrh a vývoj SW a HW, návrh, inštalácia a implementácia, predaj, servis a poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií.

ISO/IEC 9001

STN EN ISO 9001

2016 Zaviedla a používa systém v oblasti manažérstva kvality Komplexné riešenia – projektové riadenie, návrh a vývoj SW a HW, návrh, inštalácia a implementácia, predaj, servis a poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Naše certifikáty

logo archimate
 • ArchiMate 3 Foundation
 • ArchiMate 2 Certified
 • ArchiMate 2 Foundation
 • AWS Certified cloud practitioner
 • CCNA Exploration: Accessing the WAN
 • CCNA Exploration: LAN Switching and Wireless
 • CCNA Exploration: Network Fundamentals
 • CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts
 • CCNP Enterprise
logo Dell
 • DELL Associate – Information Storage and Management Version 4.0 certificate
 • DELL Specialist – Technology Architect, Midrange Storage Solutions Exam
 • DELL XtremIO Solutions and Design Specialist Exam for Technology Architects
 • DELL Specialist – Technology Architect, PowerScale Solutions Version 4.0 certificate
 • DELL Specialist – Technology Architect, Midrange Storage Solutions Version 2.0
 • DELL Associate – PowerEdge Version 2.0
 • DELL  PowerEdge Operate 2023
 • Fortinet Network Security Expert 4 (NSE4)
logo Google
 • Google Analytics Certified
logo IREB
 • IREB® Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level
logo istqb
 • ISTQB® Certified Tester, Advanced Level – Test Manager
 • ISTQB® Certified Tester, Foundation Level
logo itil
 • ITIL®4 Foundation – IT Service Management Certification
logo microsoft
 • Microsoft Specialist: Programming in C#
 • Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Windows Applications
 • Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Service Communication Applications
 • Microsoft Certified: Azure Fundamental
 • Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals
 • Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals
 • Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals
 • Microsoft Certified: Azure Database Administrator Associate
 • Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate
 • Microsoft Certified: Azure Developer Associate
 • Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
 • Microsoft Certified: Messaging Administrator Associate
 • Microsoft Certified: Teams Administrator Associate
 • Microsoft Certified: Identity and Services
 • Microsoft Certified: Enterprise Administrator Expert
 • Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert
 • Microsoft Certified: Educator
 • Microsoft Office Specialist Associate
 • Microsoft Office Specialist Expert
Logo Mikrotik
 • Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)
 • nShield Certified System Engineer (nCSE)
logo Oracle
 • Oracle Application Server 10g R2: Administration I Ed 2
 • Oracle Certified Foundations Associate, Java
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop I Ed 2
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop II Ed 2
 • Oracle Database 11g: Performance Tuning Ed 2
 • Oracle Database 11g: RAC Administration Ed 2
 • Oracle Database 12c Administrator Certified Associate
 • Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essental Ed 2
 • Oracle WebLogic Server 11g: Advanced Administration
emblem cerified
 • IBM Business Analytics Midmarket Foundational Sales Professional v20
 • IBM Certified Integration Developer – Business Process Manager Advanced V8.0
 • IBM Certified SOA Solution Designer (2007)
 • IBM Certified Solution Designer – IBM Rational Unified Process V7.0
 • IBM Certified Solution Designer – Object Oriented Analysis and Design, vUML 2
 • IBM DB2 9 Fundamentals
 • IBM MobileFirst Sales Professional v10
 • IBM PureApplication System Technical Salesy Mastery Test v1
 • Android Application Development
 • Android Security Essentials
 • Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems
 • Red Hat System Administration II
 • Manage complex events with Intelligent Operation Center 1.5
 • Agile Scrum Foundation
 • Audítor kybernetickej bezpečnosti
 • Audítor pred audity systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2013
 • Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • Certified Professional for Usability and User Experience – Foundation Level (CPUX-F)
 • Certified Artificial Intelligence Practitioner
 • Flutter Certified Application Developer
 • NetApp Accredited Sales Professional
 • Relational Database and SQL Essentials
logo prince 2 biele
 • PRINCE2® Foundation
 • PRINCE2® Practitioner
Logo SAP
 • SAP ABAP assosiate developer
 • SAP Certified Technology Associate – SAP Authorization and Auditing for NetWeaver 7.31
 • SAP Certified Technology Associate – SAP HANA
 • SAP Certified Technology Associate – SAP NetWeaver Portal
 • SAP Certified Technology Specialist – SAP HANA Installation
 • SOA Professional
logo Stormshield
 • Certified Stormshield Nerwork Administrator (CSNA)
 • Certified Stormshield Nerwork Expert (CSNE)
logo suse
 • SUSE Sales Specialist – SUSE Linux Enterprise Server
 • SUSE Sales Specialist – SUSE Rancher
 • SUSE SCA SLES 15
 • Certified Engineer – SUSE Linux Enterprise Server 15
 • Certified Administrator – SUSE Linux Enterprise Server 15
Logo Talend
 • Talend Data Integration v7 Certified Developer
logo togaf
 • TOGAF 9 Certified
 • TOGAF 9 Foundation
logo uml
 • OMG-Certified UML Professional 2 (OCUP 2) – Advanced Level
 • OMG-Certified UML Professional 2 (OCUP 2) – Intermediate Level
 • OMG-Certified UML Professional 2 (OCUP 2) – Foundation Level
 • Veeam Certified Engineer v12 (2024)
 • Certified technical associate – data center virtualization

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu Vášho projektu?

Neváhajte nás kontaktovať.