Vývoj podnikových aplikácií

Konkurenčná výhoda na trhu, škálované riešenia pre Vaše biznis požiadavky

V BRAIN:IT chápeme, že pre získanie konkurenčnej výhody pre našich zákazníkov nestačí len programovať. Je potrebné vytvárať vysokovýkonné riešenia, ktoré je možné škálovať. Tieto riešenia majú organizácií pomáhať fungovať efektívnejšie, zvyšovať produktivitu a stimulovať rast.

Čo je vývoj podnikového softvéru?

Vývoj podnikového softvéru zahŕňa vytváranie softvérových riešení na mieru, ktoré spĺňajú špecifické potreby veľkých úspešných organizácií a podnikov.

Tieto riešenia zahŕňajú efektívne využívanie, rozširovanie a tvorbu ERP (Plánovanie podnikových zdrojov) systémov, CRM (Riadenie vzťahov so zákazníkmi) systémov.

V BRAIN:IT chápeme, že systémy majú slúžiť používateľom a nie používatelia systému a práve preto naše riešenia sú škálované, vysoko nastaviteľné, tak aby poskytovali širokú možnosť prispôsobenia sa organizáciám ako aj umožniť rast.

logo vývoj podnikových aplikácií
manažment operačného systému

Naše služby vývoja podnikového softvéru

V BRAIN:IT ponúkame komplexné zabezpečenie vývoja podnikových riešení a to od počiatočných konzultácií a plánovanie až po konečné nasadenie a priebežnú údržbu.

Naši certifikovaní experti využívajú najnovšie technológie na návrh a tvorbu vlastných softvérových riešení, ktoré napĺňajú špecifické potreby organizácií ako aj pomáhajú získať konkurenčnú výhodu prostredníctvom maximálneho napĺňania stanovených cieľov.

Pri vývoji podnikového softvéru využívame prístup založený na spolupráci, pričom úzko spolupracujeme s tímom nášho zákazníka ako aj komunikujeme požiadavky s kľúčovými osobami v projekte. Tento prístup v kombinácií s medzinárodne uznávanými metodikami zabezpečuje tvorbu produktu prispôsobeného špecifickým potrebám a cieľom organizácie.

Certifikáty nášho tímu

Naši experti sú držiteľmi množstva medzinárodných certifikácií ako napríklad TOGAF, CPRE, SOA Profesional, Archimate, UML professional a podobne, čo zabezpečuje istotu maximálnej kvality.

logo prince 2 biele
 • PRINCE2® Foundation
 • PRINCE2® Practitioner
logo togaf
 • TOGAF 9 Certified
 • TOGAF 9 Foundation
logo archimate
 • ArchiMate 3 Foundation
 • ArchiMate 2 Certified
 • ArchiMate 2 Foundation
logo uml
 • OMG-Certified UML Professional 2 (OCUP 2) – Advanced Level
 • OMG-Certified UML Professional 2 (OCUP 2) – Intermediate Level
 • OMG-Certified UML Professional 2 (OCUP 2) – Foundation Level
logo istqb
 • ISTQB® Certified Tester, Advanced Level – Test Manager
 • ISTQB® Certified Tester, Foundation Level

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu Vášho projektu?

Neváhajte nás kontaktovať.