Vývoj na mieru

Našou špecialitou je vývoj softvérových riešení na mieru, zohľadňujúcich konkrétne potreby našich klientov, využívajúc najnovšie technológie. Naši skúsení vývojári dbajú na prispôsobiteľnosť, škálovateľnosť a poskytujú podporu a údržbu pre rast vašej firmy. Sústreďujeme sa na agilné vývojové metódy a používame vlastné softvérové riešenia, ktoré sú moderné a atraktívne.

ikona custom development
Získajte konkurenčnú výhodu pomocou enterprise softvéru vyrobeného na mieru tak, aby vyhovoval vašim obchodným cieľom a výzvam. Náš skúsený a certifikovaný tím bude s vami spolupracovať na návrhu, vývoji a implementácii riešenia.
vývoj na mieru
modernizácie softvéru
Ak vaše súčasné aplikácie nefungujú podľa očakávaní, môže vám to spôsobiť rôzne komplikácie – zníženie obratu, strata konkurenčnej výhody či dôvery zákazníkov. Naši experti zanalyzujú vašu infraštruktúru a prinesú riešenie, ktoré vám pomôže zlepšiť zabezpečenie IT, získať konkurenčnú výhodu a znížiť obchodné náklady.
Integrácia systémov je dôležitým aspektom nášho portfólia. Ponúkame integrácie naprieč systémami, podnikovými aplikáciami, vládnymi službami, hardvérom, cloudovými, dátovými, P2P a IoT integráciami.
ikona systémových integrácií
inovačné riešenia

Inovácie každý deň

Každý deň sa svet technológií mení a posúva vpred. V spoločnosti BRAIN:IT sa snažíme byť vždy kreatívni pri testovaní nových technológií a náš výskumný tím neustále vytvára naše vlastné inovácie, aby ste mohli využiť naše odborné znalosti na posunutie sa pred konkurenciu. Pomôžeme vám urobiť správne technologické rozhodnutia a bezpečné inovácie pomocou spoľahlivých technológií.

Postup práce

Projektové riadenie je počas vytvárania softvéru zabezpečované pomocou projektového manažéra pomocou metodiky PRINCE – certifikát PRINCE2® Practitioner.

1. Stratégia

V tejto fáze úzko spolupracujeme s našimi klientmi, aby sme pochopili ich obchodné ciele, požiadavky a problémové miesta. To nám pomáha určiť rozsah projektu a vytvoriť podrobný plán projektu. Využívanie metód a postupov s :
– Togaf 9
– Archimate
ikona strategii

2. Dizajn

Keď máme jasnú predstavu o požiadavkách projektu, prejdeme do fázy návrhu. Tu vytvárame wireframy, prototypy a ďalšie prvky dizajnu, ktoré nám pomáhajú vizualizovať konečný produkt. Využívanie metodík a postupov s :
– OCUP 2 UML Profesionals
– SOA Processional
ikona dizajn

3. Vývoj

Po dokončení návrhu začneme fázu vývoja. Náš tím skúsených vývojárov používa najnovšie technológie a nástroje na vytvorenie vlastného softvérového riešenia, ktoré spĺňa potreby našich klientov. Využívanie metodík a expertov:
– Certifikát Microsoft – Microsoft Azure Developer Associate
– Oracle Certified Foundations Associate, JAVA
ikona funkcnych specifikacii

4. Testovanie

Sme presvedčení, že dôkladné testovanie je rozhodujúce pre zabezpečenie kvality našich softvérových riešení. Preto počas celého procesu vývoja vykonávame dôkladné testovanie s cieľom identifikovať a odstrániť akékoľvek problémy.
Využívanie metodík a expertov s:
– ISTQB-CTAL – TM Certified Tester Advanced Level – Test Manager
– ISTQB-CTFL – Certifikovaný tester základnej úrovne

ikona implementácia

5. Nasadenie produktu

Po otestovaní a schválení softvéru klientom ho nasadíme do produkčného prostredia. Poskytujeme aj priebežnú údržbu a podporu, aby sme zabezpečili, že softvér bude naďalej bez problémov fungovať. – Sme schopní nasadzovať riešenia na ľubovoľnú infraštruktúru a to buď:
– On-premis u klienta
– Privátny cloud
– AWS, Azure cloud
– Vládny cloud

ikona inhouse monitoring a cloud

6. Support

Pre správne a stabilné fungovanie projektu je nevyhnutná podpora daného riešenia a to tak aby bola zabezpečená vysoká dostupnosť a spoľahlivosť riešenia.
Využívanie metodík a expertov s:
– ITIL
ikona podpora rozhodovania

Metodiky

Výber medzi waterfall a agilnou metodikou závisí od konkrétnych potrieb a požiadaviek projektu. Zatiaľ čo waterfall môže byť vhodnejšia pre projekty s presne definovanými požiadavkami a stabilným rozsahom, agilná môže byť vhodnejšia pre projekty s meniacimi alebo vyvíjajúcimi sa požiadavkami alebo pre tímy, ktoré uprednostňujú spoluprácu a prispôsobivosť.

Waterfall metodika

Pozitíva

Negatíva

Agilná metodika

Pozitíva

Negatíva

Čo obsahujú služby nášho zákazníckeho vývoja?

Stratégia

Využitie technologických odborníkov.
Pohľad na produkt z inej perspektívy.
Orientácia na výsledky.
Objektívnosť.

 

 

UI/UX design

Vytvárame štýlové UX & UI dizajny podľa vašich požiadaviek a predstav.

 

 

 

Vývoj webových aplikácií

Vyvíjame webové aplikácie, ktoré vyhovujú vašim špecifickým požiadavkám, využitím našich odborných znalostí a hlbokých technologických znalostí.

Vývoj mobilných aplikácií

 


Naši vývojári mobilných aplikácií pomôžu vytvoriť iOS a Android aplikácie, ktoré riadia rast podniku a ponúkajú prvotriedne grafické rozhranie pre používateľa.Vývoj aplikácií v cloude

 

 

Nasadenie riešení na ľubovoľnú infraštruktúru.

 

 

 

 

Vývoj podnikových aplikácií (Enterprise sofware development)

Získajte konkurenčnú výhodu pomocou enterprise softvéru vyrobeného na mieru tak, aby vyhovoval vašim obchodným cieľom a výzvam. Náš skúsený a certifikovaný tím bude s vami spolupracovať na návrhu, vývoji a implementácii riešenia.

Modernizácia zastaralého softvéru

Ak vaše súčasné aplikácie nefungujú podľa očakávaní, môže vám to spôsobiť rôzne komplikácie – zníženie obratu, strata konkurenčnej výhody či dôvery zákazníkov. Naši experti zanalyzujú vašu infraštruktúru a prinesú riešenie, ktoré vám pomôže zlepšiť zabezpečenie IT, získať konkurenčnú výhodu a znížiť obchodné náklady.

Integrácie (Software integrations)

Integrácia systémov je dôležitým aspektom nášho portfólia. Ponúkame integrácie naprieč systémami, podnikovými aplikáciami, vládnymi službami, hardvérom, cloudovými, dátovými, P2P a IoT integráciami.Vývoj rozhraní na mieru(Custom API Development)

Vytvorenie rozhraní pre Vašich partnerov pre maximálnu efektivitu spolupráce.

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

Michal Papučík

Michal Papučík

Prevádzkový riaditeľ

Od malička ma zaujímalo, ako veci fungujú, hardvér a softvér boli iba prvou zastávkou v IT sektore, ktorý sa rýchlo doplnil počítačovými sieťami. Vďaka svojej zvedavosti som mohol prejsť mnohými pozíciami v IT sektore od IT vývojára cez projektového manažéra a ďalšie. Dnes pracujem v spoločnosti so zdravou firemnou kultúrou, kde všetci spoločne pracujeme na našej spoločnej vízii. Nechajte nás pomôcť s tou vašou.

    Prípadové štúdie