ELEKTRONICKÝ PODPIS

Elektronické podpisy, najmä kvalifikované podpisy, sa používajú takmer v každom priemysle.

Naceniť projektNaceniť projekt
Digital signature
What we offer

Čo ponúkame

Ponúkame komplexnú implementáciu elektronických podpisov do spoločnosti alebo inštitúcie. Naše riešenie je cloudové a tiež samostatné s integráciou do vašich informačných systémov, ktoré poskytujú používateľom úplnú podporu a pohodlie. Podporujeme kvalifikovaný elektronický podpis a certifikáty eIDAS, ktoré sú potrebné pre komunikáciu s vládnymi orgánmi v rámci Európskej únie.

Informačná bezpečnosť

Ponúkame komplexné služby v oblasti informačnej bezpečnosti. Potrebujete vypracovať dokumenty obsahujúce procesy a odporúčania použiteľné na implementáciu bezpečnostných postupov?
Kontaktujte našich expertov

Čo zaisťuje elektronický podpis:

 • autenticita – jednoznačná identifikácia osoby alebo inštitúcie, ktorá dokument podpisuje
 • integrita – odoslaný dokument sa dostane k adresátovi v nezmenenej podobe
 • nepopierateľnosť – odosielateľ nemôže poprieť existenciu dokumentu

Elektronický podpis môžete použiť:

 • Komunikácia štátu (daňový úrad, colná správa, obchodný register, súdy atď.)
 • Komunikácia a práca so zákazníkom a / alebo dodávateľom
  • Elektronická fakturácia
  • Uzatváranie zmlúv
  • Akékoľvek právne úkony
 • Eliminácia nepotrebnej papierovej dokumentácie
 • Vylúčenie používania poštových a kuriérskych služieb
 • Vylúčenie fyzických stretnutí v súdnych konaniach
Prípadove študie
What an electronic signature ensures

NFQES - kvalifikovaný elektronicky podpis

Vytvoriť alebo overiť certifikát, či dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom pre nás nepredstavuje žiadny problém! Ponúkame:

 • Kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, kde súkromný kľúč je uložený v zariadení na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu / pečate.
 • Kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať, kde súkromný kľúč je uložený v zariadení na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu / pečate.
 • Kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel.
 • Kvalifikovanú dôveryhodnú službu uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov.
 • Kvalifikovanú dôveryhodnú službu uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí.

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

Martin Berzak

Martin Berzák

Technický riaditeľ

Programovanie ma bavilo už od základnej školy, keď som začal zbierať prvé skúsenosti. Postupom času som sa zdokonalil, zdokonalil svoje programátorské schopnosti a rozhodol som sa ich študovať a začať kariéru v IT sektore. Počas svojej kariéry som mal možnosť vyskúšať takmer všetky pozície, od začínajúceho junior vývojára až po výkonné pozície, ktoré momentálne zastávam v dvoch spoločnostiach.

  Prípadové štúdie

  HR portal and evaulations

  HR portál a hodnotenia

  28. januára 2021

  Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.