Servisné služby

Zvýšte dostupnosť služieb a znížte prevádzkové náklady. Poskytujeme správu a služby technickej podpory a údržby IT systémov.

ikona podpory služieb

Správa operačných systémov

Každý IT projekt potrebuje bezvýpadkové fungovanie. To zahŕňa chod operačných systémov platformy Linux/Unix a Windows. My poskytujeme konzultácie a podporu pre pokročilejšie požiadavky. S nami udržíte systémy v dobrej kondícii a bez zbytočných starostí!

manažment operačného systému
vizualizácia KPI

Správa virtualizácie

Naši experti nainštalujú kompletnú infraštruktúru pre virtualizáciu. Pripravia hardvér pre virtualizáciu a nakonfigurujú virtuálne stroje vrátane vytvorenia používateľských kont a riadeným prístupom k úložisku.

Návrh firemného prostredia ITIL-CSI

Naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje na požiadavkách zákazníkov návrhu služieb a pomáha na neustálom zlepšovaní dodávaných služieb aj vďaka metodike ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Skúsenosti, ktoré sme rokmi nadobudli, hovoria o tom, že sa nesnažíme zmeniť všetky procesy hneď, ale postupnými zmenami a sledovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti (Key Performance Indicators, skr. KPI). Vďaka dobre definovaným KPI vieme kvantifikovať celkovú výkonnosť podniku vo vzťahu k príslušnemu globálnemu cieľu či kritickému faktoru úspechu (Critical Success Factors, skr. CSF).

stretnutie so zákazníkom
práca s manuálom

Vytvorenie konfiguračného manuálu firmy ITIL-CMDB

Keďže IT infraštruktúra sa stáva zložitejšou, zvyšuje sa dôležitosť sledovania a porozumenia informácií v rámci IT prostredia. Využívanie CMDB (Configuration Management Database) je najlepšou praxou pre IT lídrov, ktorí potrebujú identifikovať a overiť každú zložku svojej infraštruktúry, aby ju lepšie spravovali a zlepšovali.

Výhody a nevýhody CMDB

CMDB ponúka centralizovaný pohľad na IT dáta. To poskytuje IT manažérom lepšiu kontrolu na infraštruktúrou. Užívateľ CMDB môže vizualizovať jednotlivé komponenty IT infraštruktúry, ako aj zálohovať zariadenia alebo aplikácie bežiace na serveri, čo ho robí menej zložitým, predchádza chybám v správe a zvyšuje bezpečnosť.

vývoj webovej aplikácie
ikona inhouse monitoring a cloud

Vnútropodnikový monitoring, cloud

Podstatou monitorovania IT je jednoduchosť, ktorou je možné zabezpečiť, aby vaše IT vybavenie bolo k dispozícii a bezproblémovo fungovalo. Ponúkame komplexné riešenie nezávisle na platforme alebo aplikácii.

Prípadové štúdie

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

Michal Papučík

Michal Papučík

Prevádzkový riaditeľ

Od malička ma zaujímalo, ako veci fungujú, hardvér a softvér boli iba prvou zastávkou v IT sektore, ktorý sa rýchlo doplnil počítačovými sieťami. Vďaka svojej zvedavosti som mohol prejsť mnohými pozíciami v IT sektore od IT vývojára cez projektového manažéra a ďalšie. Dnes pracujem v spoločnosti so zdravou firemnou kultúrou, kde všetci spoločne pracujeme na našej spoločnej vízii. Nechajte nás pomôcť s tou vašou.