INTEGRÁCIE

Zjednodušte si pracovné postupy zmenou pohľadu na vaše informačné systémy. IT má pomáhať, tak prečo nevyužiť všetky vaše systémy na MAXIMUM ?

Efektívne prepojenie vašich systémov a rôznych zdrojov dát vedie ku zníženiu nákladov, zjednodušeniu procesov a podporuje ďalší rozvoj vašej spoločnosti.

Naceniť projektNaceniť projekt
Integrations
Data integrations

Dátové integračné služby

štruktúrované aj neštruktúrované dáta vždy dostupné na správnom mieste a čase podľa potreby. Dáta z rôznych zdrojov, aplikácií prípadne externých zdrojov spojíme do jedného ľahko spracovateľného centrálneho úložiska. Dáta dostupné z každého systému presne tam kde potrebujete.

Benefity

 • Dáta dostupné v správnom systéme a v správnom čase
 • Analýza v reálnom čase nad dátami z rôznych systémov (interných aj externých)
 • Automatický prenos dát z jedného systému do druhého
 • Bezpečne uložené dáta na jednom mieste – “Jeden zdroj pravdy”
Kontaktujte našich expertov

Podnikové Integračné Služby

Spojíme všetky Vaše ERP, CRM, HR, predajné, podnikové riešenia, interné emailové systémy, aplikácie a ešte omnoho viac. Optimalizujeme integračné procesy pre ľahšiu a bezproblémovú správu.

Benefity

 • Získajte informácie a dáta, ktoré potrebujete v reálnom čase bez mnohých aplikácií
 • Zlepšite časový manažment a efektivitu
 • Vyriešte problémy rýchlejšie
 • Optimalizujte workflow procesy a zaistite kontrolu kvality
Kontaktujte našich expertov
Enterprise Integration
System Integrations

Systémové integračné služby

Integrujte všetky systémy, aplikácie a služby  a externé zdroje dáta pod jednu digitálnu strechu a sprístupnite ich kdekoľvek. Zmeňte heterogénne prostredie autonómnych, nezávislých a platformovo rôznorodých aplikácií na jeden funkčný homogénny celok.

Benefity

 • Konvertujte dáta na informácie a eliminujte duplicitné informácie
 • Škálujte jednoducho a rýchlo
 • Dosiahnite cross-platform integráciu a spracúvajte dáta v reálnom čase
 • Automatizujte výmenu dát medzi systémami
Kontaktujte nás

e-Government integračné služby

Integrujte systémy so štátnymi inštitúciami a získajte prístup k dátam, ktoré vám dajú náskok pred konkurenciou. Uľahčite si komunikáciu so štátom.

Benefity

 • Získajte prístup k dôležitým dátam pre podnikové procesy
 • Jednoduchá a sledovateľná komunikácia so štátom
 • Autentifikujte spoľahlivo svojich zákazníkov
 • Podpisujete dokumenty elektronicky v súlade s eIDAS
Naplánujte si hovor
eGovernment integrations

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

Ján Kuruc

Výkonný manažér & spoluzakladateľ

Už ako dieťa ma fascinovali počítače. Táto vášeň ma niesla cez moje štúdium aj cez moju kariéru. Mojou úlohou je rozumieť zákazníkom a prinášať im riešenia, o ktorých si ani neuvedomovali, že sú možné. Mám takmer 15 rokov skúseností v oblasti podnikového poradenstva a informačných technológií. 9 rokov v oblasti správy IT a v oblasti navrhovania, dodávania a prevádzky riešení hlavne pre zákazníkov vo verejnom sektore.

  Prípadové štúdie

  Virtual assistant “Chat Bot”

  Virtuálny asistent Chatbot

  28. januára 2021

  Digital Transformation of projects metadata in eGovernment

  Digitálna transformácia projektov s metadátami v eGovernmente

  28. januára 2021

  Monitoring with Artificial Intelligence

  Monitorovanie pomocou umelej inteligencie

  28. januára 2021

  Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.