nShield

nShield je produktová rada hardvérových bezpečnostných modulov (HSM) od spoločnosti Thales, ktorá je globálnym lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany dát.

Hardvérové bezpečnostné moduly (HSM)

HSM sú zariadenia určené na bezpečné generovanie, správu a ukladanie kryptografických kľúčov, čo je základná súčasť mnohých bezpečnostných aplikácií a služieb, ako sú SSL/TLS certifikáty, digitálne podpisy, autentifikácia a šifrovanie dát.

Spoločnosť Thales so svojimi produktmi nShield HSM umožňuje organizáciám chrániť ich citlivé dáta a digitálne aktíva v rámci rôznych priemyselných odvetví, vrátane financií, vlády, zdravotníctva a maloobchodu, čím prispieva k zabezpečeniu digitálnej ekonomiky.

Riešenia

nShield Connect

tento hardvérový bezpečnostný modul je určený pre organizácie, ktoré potrebujú vysokú mieru bezpečnosti a výkonu pri spracovaní kryptografických operácií. nShield Connect je navrhnutý tak, aby bol flexibilne nasaditeľný v rámci podnikovej infraštruktúry a poskytoval centralizované spravovanie kryptografických kľúčov.

nShield Edge

kompaktný HSM je určený pre aplikácie, kde je priestor a spotreba energie obmedzená. nShield Edge je ideálny pre vývojárov a malé až stredné podniky, ktoré potrebujú zabezpečené kryptografické operácie v menšom meradle.

nShield Solo

tieto moduly sú určené na priamu integráciu do serverov a iných zariadení. nShield Solo poskytuje pevnú úroveň bezpečnosti pre aplikácie, ktoré vyžadujú kryptografické operácie vykonávané blízko k aplikáciám a dátam, ktoré ich chránia.
Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.