Odvetvia

V Brain:IT sa špecializujeme v týchto odvetviach.

ikona media house

Zdravotníctvo

Efektívna a precízna zdravotná starostlivosť je v dnešnom svete viac ako potrebná. Náš cieľ je rovnaký ako všetkých inštitúcií a personálu v zdravotníctve. Pomôcť ľuďom a zachraňovať životy. Poskytujeme efektívne nástroje, ktoré pomáhajú urýchliť diagnostiku a šetria čas pre zdravotnícky personál, ktorý sa môže sústrediť na dôležitejšie činnosti a zachraňovať životy tam, kde je to v danej chvíli nutné.
ikona healthcare

Výroba a automobilový priemysel

BRAIN:IT tím poskytuje celý cyklus služieb, ktorý prináša flexibilitu a škálovatelnosť naším zákazníkom, počínajúc definovaním projektových podmienok, stratégiou vývoja embedded systémov, implementáciou, údržbou a zabezpečením kvality.
ikona produkcia a automotív

Finančný sektor

Finančný sektor čím ďalej tým viac inovuje a digitalizuje. My rozumieme tomuto sektoru a poskytujeme odborníkov s bohatými a reálnymi technickými riešeniami a vývojárov finačného softvéru.
ikona finančné benefity digitalizácie

Digitálna transformácia

Získajte konkurenčnú výhodu pomocou digitálnej transformácie vytvorenej tak, aby vyhovovala vašim obchodným cieľom a výzvam. Náš skúsený a certifikovaný tím s vami bude spolupracovať na návrhu, vývoji a implementácii úplne vlastného riešenia, ktoré vám pomôže posunúť sa vpred.
ikona umelej inteligencie

IT a IT bezpečnostný priemysel

Používame agilné vývojové metódy, čo znamená, že aktívne komunikujeme s našimi zákazníkmi počas vývoju, takže majú aktuálne informácie o funkcionalitách, ktoré sú práve vyvíjané a môžu sa zapojiť a aktívne sa podieľať na realizovaní projektu.
ikona it bezpečnosti

Online média a mediálne spoločnosti

Pomáhame vytvárať efektívne prostredie pre vaše podnikanie využívaním najnovších inovácií a moderných integrácií, čo nám poskytuje náskok pred konkurenciou.
ikona media house