Projekt:

Naši odborníci sa tohto riešenia zúčastnili ako externí pracovníci. Táto prípadová štúdia nie je príkladom našej priamej zmluvy, ale príkladom skúseností a znalostí našich tímových odborníkov.

Problémy:

  • Nevyužité kritické údaje
  • Neefektívne riadenie skladu
  • Komplexné monitorovanie dodávateľského reťazca
  • Rastúce náklady na existujúci tok dodávateľského reťazca

Moderné podniky generujú obrovské transakčné údaje počas celého životného cyklu produktu prostredníctvom získavania, výroby a plnenia objednávok. Tieto údaje sa zachytia v transakčných systémoch alebo sa znehodnocujú, pričom ich extrakcia je časovo náročná a je ťažké vidieť celkový obraz. Náš zákazník chcel znížiť náklady spojené s ich existujúcimi tokmi dodávateľského reťazca analýzou týchto údajov, získaním optimalizovaných ciest dodávateľského reťazca a zlepšením skladového manažmentu v ich distribučných centrách.

Naše riešenie:

Vytvárame prediktívny model dodávateľského reťazca, ktorý automaticky vytvára najlepšie možnosti smerovania pre dodávateľský reťazec surovín nášho zákazníka, ktorý sa pohybuje od malých položiek po veľké stroje. Náš systém tiež poskytuje prístup k analýzam a vizualizáciám pomocou údajov dodávateľského reťazca, ktoré zákazníkom poskytujú presne to, čo sa deje a získavajú prehľad o ďalších krokoch.

Výhody:

  • Uvedenie dodávateľského reťazca do kontextu s vizualizáciami, ktoré zvýrazňujú trendy
  • Ročná úspora pre našich zákazníkov vyskočila na 8 miliónov EUR
  • 35% zníženie skladového zásob
  • O 80 % presnejšie predpovede ako ľudskí odborníci