Anna

Prinášame vám nový softvér ANNA, ktorý je určený špeciálne pre lekárov / patológov. Aplikácia je založená na umelej inteligencii.

logo ANNA

ANNA ponúka modul na kvantitatívne a semikvantitatívne hodnotenie imunohistochemických farbení nukleárnych markerov. Môže určiť percento pozitívnych nádorových buniek z celkového počtu nádorových buniek bez započítania ostatných bunkových prvkov do celkového počtu buniek.

logo anna gif
ANNA

ANNA je klasifikovaná ako systém na podporu rozhodovania, ktorý:

Šetrí čas

Aplikácia umožňuje patológom diagnostikovať viac pacientov, pretože nebudú počítať bunky zo zvoleného obrázka ručne. ANNA dokáže označiť bunky na obrázku a vyhodnotiť ich do niekoľkých sekúnd. Čas závisí od hardvérového vybavenia.

Zaisťuje objektivitu

Určite boli chvíle, keď ste zistili, že máte iný názor ako váš kolega. Špecialisti sú tiež ľudia a každý môže mať odlišný prístup k označeniu vybraného obrázka, čo vedie k subjektivite. Kľúčovým problémom sú odchýlky medzi viacerými subjektívnymi názormi na rovnaký obraz, kde výsledkom môže byť pre pacienta odlišná diagnóza. Napríklad, ak ste zistili počet buniek pod stanoveným limitom a vaši kolegovia stanovili celkový počet buniek nad týmto limitom (aj keď sú tieto dva výsledky veľmi blízke), liečba oboch diagnóz sa líši. Riešením pre náročné situácie môže byť objektívny prístup aplikácie ANNA.

Eliminuje chybovosť

Ďalším problémom, okrem subjektivity v prístupe, je nesprávne vyhodnotenie obrazu. Takmer všetky procesy manuálnej detekcie uskutočňované človekom sú spojené s určitou chybou. Predstavte si reakciu pacienta, keď sa obáva možnej diagnózy, a všetko závisí od správneho vyhodnotenia, ktoré tvrdí, že nie je chorý. Malá chyba pri označovaní buniek môže ovplyvniť konečnú diagnózu / liečbu.

Používanie aplikácie je jednoduché a intuitívne. Budúcnosť ANNA je jasná. Plánujeme pracovať na vývoji ďalších modulov, aby sme mohli poskytovať širšie spektrum jeho služieb.

BRAIN: IT poskytuje neobmedzenú 90-dennú skúšobnú verziu ANNA. Ak máte záujem to vyskúšať, kontaktujte nás vyplnením kontaktného formulára.

    brainit