NFQES

Moderné služby v oblasti informačnej bezpečnosti

logo nfqes-logo-biele transparentne

Poskytujeme moderné riešenia pre všetky typy a veľkosti organizácií.

  • Kvalifikovaný elektronický podpis: Vytvoriť alebo overiť dokument podpísaný elektronickým podpisom
  • Kvalifikovaná elektronická pečať: Vytvoriť alebo overiť dokument označený elektronickou pečaťou
  • Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka: Vytvoriť alebo overiť dokument označený elektronickou časovou pečiatkou
  • Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webových sídiel: Zabezpečiť alebo overiť zabezpečenie webového sídla
  • Uchovávanie elektronických podpisov a pečatí: Zabezpečiť uchovávanie elektronických podpisov a pečatí
eIDAS certified provider NFQES

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.

brainit