Modernizácia zastaralého softvéru

Posuňte Vaše systémy do budúcnosti

Ak vaše súčasné aplikácie nefungujú podľa očakávaní, môže vám to spôsobiť rôzne komplikácie – zníženie obratu, strata konkurenčnej výhody či dôvery zákazníkov. Naši experti zanalyzujú vašu infraštruktúru a prinesú riešenie, ktoré vám pomôže zlepšiť zabezpečenie IT, získať konkurenčnú výhodu a znížiť obchodné náklady.

Čo je modernizácia zastaralého softvéru ?

Modernizácia zastaralejšieho softvérového riešenia je proces aktualizácie a transformácie neaktuálnych softvérových systémov respektíve komponentov, tak aby zmena bola v súlade s Vašimi podnikateľskými cieľmi ako aj so smerovaním trhu.

Tento proces priebieha prostredníctvom množstva techník od základného refektorovania zdrojového kódu až po komplexný reengieering.

Cieľom modernizácie zastaralého softvéru je:

  • vylepšiť funkcie softvéru,
  • jeho výkon,
  • škalovateľnosť,
  • bezpečnosť,
  • eliminácia rizík,
  • a množstvo ďalších.
modernizácie softvéru
umelá inteligencia vo vision systémoch

Služby modernizácie zastaralého softvéru

V BRAIN:IT ponúkame komplexné služby v oblasti modernizácie zastaralého softvéru. Tieto služby sú navrhnuté tak, aby pomohli spoločnostiam transformovať ich neaktuálne softvérové riešenia a systémy, tak aby efektívne pomáhlali plniť stanovené ciele nášho zákazníka.

Náš certifikovaný tím používa najmodernejšie technológie a techniky pre modernizáciu Vášho zastaralého softvéru vrátane mikroservisovej architektúry a migrácie na cloudových riešení.

Pri modernizácií zastaralého softvéru využívame silný kooperatívny princíp a úzko spolupracujeme s tímom zákazníka, tak aby finálny produkt bol plne v súlade s požiadavkami, cieľmi zákazníka. V rámci spolupráce prinášame inovatívne pohľady a nápady pre inovácie, tak aby sa vytvoril aj priestor pre získanie konkurenčnej výhody na trhu.

Prečo Brain:IT pre modernizáciu Vášho zastaralého softvéru?

Náš tím certifikovaných expertov má veľké skúsenosti s modernizáciou zastaralého softvéru, neustále vzdelávanie nášho tímu zabezpečuje, že využívame moderné technógie a techniky. Dôkazom toho je množstvo firemných ISO certifikácií ako aj množstvo certifikácií, ktorími disponujú naši experti.

ISO/IEC 9001

STN EN ISO 9001

2016 Zaviedla a používa systém v oblasti manažérstva kvality Komplexné riešenia – projektové riadenie, návrh a vývoj SW a HW, návrh, inštalácia a implementácia, predaj, servis a poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií.

ISO/IEC 20000

STN ISO/IEC 20 000-1

2014 Zaviedla a používa systém manažérstva služieb v IT oblasti Komplexné riešenia – projektové riadenie, návrh a vývoj SW a HW, návrh, inštalácia a implementácia, predaj, servis a poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií.

ISO/IEC 27001

STN ISO/IEC 27 001

2014 Zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti informácií v oblasti Komplexné riešenia – projektové riadenie, návrh a vývoj SW a HW, návrh, inštalácia a implementácia, predaj, servis a poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu Vášho projektu?

Neváhajte nás kontaktovať.