Vývoj API na mieru

Podporte svoje podnikanie s APIs na mieru

V Brain:IT chápeme, že každý podnik má unikátne potreby a požiadavky vo vzťahu k integráciam a dátovému manažmentu. Práve preto poskytujeme vývoj API na mieru, ktoré pomôže zvýšiť poduktivitu a pomáhať rást.

stretnutie so zákazníkom

Čo je vývoj API na mieru?

Vývoj API na mieru poskytuje tvorbu rozhraní(API) pre pripojenie rôznych softvérových aplikácií a systémov.

API na mieru je navrhnuté, tak aby sledovalo špecifické potreby podniku a pomáhalo automatizovať procesy, sprístupňovalo dáta v reálnom čase, integrovalo rôzne softvérové aplikácie a systémy jednoducho a rýchlo.

API na mieru je esenciálnou súčasťou modernej prevádzky podniku, pomáha zefektívňovať procesy, zvyšuje produktivitu a redukuje náklady.

monitoring s AI
manažment operačného systému

Naše služby vývoja API

V BRAIN:IT ponúkame komplexné služby v oblasti vývoja API na mieru, tieto služby sú navrhnuté pomôcť spoločnostiam integrovať softvérové riešenia a systémy, tak aby efektívne pomáhali plniť stanovené ciele nášho zákazníka.

Naši skúsení a certifikovaní experti využívajú najmodernejšie technológie a techniky pri tvorbe API na mieru, tak aby API spĺňalo špecifické potreby organizácie prostredníctvom všetkých možností od REST API az po SOAP API.

Pri tvorbe API na mieru využívame silne kooperatívny princíp a úzko spolupracujeme s tímom zákazníka, tak aby finálny produkt bol plne v súlade s požiadavkami a cieľmi zákazníka. V rámci spolupráce prinášame inovatívne pohľady a nápady pre inovácie, tak aby sa vytvoril aj priestor pre zísaknie konkurenčnej výhody na trhu.

Prečo si vybrať Brain:IT pre vývoj API na mieru?

Náš tím certifikovaných expertov má veľké skúsenosti s tvorbou rozhraní na mieru, neustále vzdelávanie nášho tímu zabezpečuje, že využívame moderné technógie a techniky. Dôkazom toho je množstvo firemných ISO certifikácií ako aj množstvo certifikácií, ktorími disponujú naši experti.

ISO/IEC 9001

STN EN ISO 9001

2016 Zaviedla a používa systém v oblasti manažérstva kvality Komplexné riešenia – projektové riadenie, návrh a vývoj SW a HW, návrh, inštalácia a implementácia, predaj, servis a poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií.

ISO/IEC 20000

STN ISO/IEC 20 000-1

2014 Zaviedla a používa systém manažérstva služieb v IT oblasti Komplexné riešenia – projektové riadenie, návrh a vývoj SW a HW, návrh, inštalácia a implementácia, predaj, servis a poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií.

ISO/IEC 27001

STN ISO/IEC 27 001

2014 Zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti informácií v oblasti Komplexné riešenia – projektové riadenie, návrh a vývoj SW a HW, návrh, inštalácia a implementácia, predaj, servis a poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu Vášho projektu?

Neváhajte nás kontaktovať.