Projekt:

Poskytli sme digitálnu transformáciu pre výrobcu zbraní v strednej Európe. Náš zákazník mal digitalizované podnikové zdroje prostredníctvom ERP systému SAP.

Problémy:

  • Potvrdenie objednávok kupujúceho dodávateľom. Náš zákazník nebol schopný získať potrebné informácie o množstve tovaru a dátume dodania.
  • Plánovanie výroby nebolo spoľahlivé.
  • Zložitejšie vykladanie tovaru v sklade. Pracovník musel objednávku vyhľadať a overiť manuálne.
  • Nebolo možné vyhodnotiť spoľahlivosť dodávateľa.

Naše riešenie:

Naše riešenie je integrovaný portál pre dodávateľov. Toto riešenie je plne integrované do systému ERP. V našom prípade to bol SAP. Na registráciu dodávateľa sme použili už existujúce identifikačné číslo dodávateľa a kontaktné informácie z ERP. Použili sme štandardný proces nákupu v ERP a prostredníctvom štandardných schopností importovali informácie o potvrdeniach. Dodávateľ môže potvrdiť dátum a množstvo tovaru potom, čo tento potvrdzovací systém vygeneruje prílohu k objednávke. Táto príloha obsahuje čiarové kódy s identifikačným číslom tovaru, identifikačnými číslami položiek a potvrdenými sumami. Počas procesu vykládky v sklade sa táto príloha používa na automatické množstvo skenovania a overenie s objednávkou systému SAP.

Výhody a výsledky:

  • Časovo nenáročná komunikácia s dodávateľmi
  • Časovo úsporný proces skladovania v sklade
  • Spoľahlivejšie plánovanie výroby
  • Hodnotenie dodávateľov a lepšia pozícia pre rokovania