Záväzky

V Brain:IT sme prisľúbili dodržiavať tieto záväzky.

podniková integracia

Kariérny rast a vzdelávanie

Veríme, že kariérny rast a vzdelávanie sa sú úzko prepojené. Zaviazali sme sa preto našim zamestnancom neustále ponúkať rozšírenie ich zručností a znalostí s cieľom napredovať v ich kariérnom raste.

Dozvedieť sa viac

ikona záväzok rastu

Udržateľnosť životného prostredia

Prijali sme záväzok uprednostňovať a aktívne pracovať na znižovaní negatívnych vplyvov na životné prostredie a osvojiť si udržateľné postupy v každodennom pracovnom živote.

Dozvedieť sa viac

ikona záväzok

Sociálny vplyv

Snažíme sa byť sociálne zodpovední a pracovať na vytvorení pozitívnych zmien v spoločnosti. Aj preto úzko spolupracujeme a podporujeme niekoľko vzdelávacích inštitúcií.

Dozvedieť sa viac

ikona spoločne budujeme svet