Finančný sektor

Finančný sektor čím ďalej tým viac inovuje a digitalizuje. My rozumieme tomuto sektoru a poskytujeme odborníkov s bohatými a reálnymi technickými riešeniami a vývojárov finačného softvéru.

ikona finančné benefity digitalizácie

Finančný sektor

Výška výdavkov na umelú inteligenciu a strojové učenie na celom svete rastie a predpovede hovoria, že sa ešte zvýšia. Bankovníctvo je druhým najväčším odvetvím implementujúcim riešenie umelej inteligencie. Kľúčovými oblasťami finančného sektora pre implementáciu umelej inteligencie budú bezpečnosť, rozhodovanie a zákaznícka skúsenosť. Tvrdí to prieskum Delloite „Umelá inteligencia a riadenie rizík: Inovácia s istotou“.

Deloitte – AI and risk management ukazuje, že prijatie umelej inteligencie vo finančnom sektore je celkovo ešte len v začiatkoch. Iba 32 % aktívne vyvíjalo riešenia umelej inteligencie a 40 % sa stále učilo, ako by mohla byť umelá inteligencia nasadená v ich organizácii.

umelá inteligencia vo finančnom sektore
analýza cez big data

Veľké dáta a analytika

Veľké dáta v priemysle finančného sektora rýchlo rastie, ale jasná definícia nie je tak ľahká. Väčšinou pre zákazníka je to synonymum k zákazníckej analýze alebo prediktívnej analýze a technológiám používaným na zhromažďovanie, spracovanie a analýzu veľkej (štruktúrovanej a neštruktúrovanej) množiny dát. Používanie Big Data spolu s umelou inteligenciou a strojovým učením umožňuje definovať nové prípady použitia a výhody pre inštitúcie z veľkého množstva údajov, ktoré zhromažďujú.

Vývoj na mieru a DevOPS

V súčasnej dobe je implementácia nástrojov a technológií DevOps nevyhnutná na organizáciu dodávok softvéru, prevádzkových pracovných tokov a poskytovanie služieb s pridanou hodnotou pre zákazníkov a optimalizáciu prevádzkových nákladov. Princípy DevOps nepretržitej integrácie (CI) a nepretržitého nasadenia (CD) vedú k automatizovanému životného cyklu softvéru, ktorý eliminuje chyby, automatizuje operačné rutiny a zvyšuje stabilitu poskytovania služieb.

Získajte konkurenčnú výhodu pomocou prispôsobeného podnikového softvéru alebo modernizovaného staršieho softvéru, ktorý vyhovuje vašim obchodným cieľom a výzvam. Náš skúsený a certifikovaný tím s vami bude spolupracovať na návrhu, vývoji a implementácii úplne vlastného riešenia, ktoré vám pomôže posunúť sa vpred.

matematické modelovanie a optimalizácia prepravy
digitálny podpis

Zabezpečenie, GDPR a elektronický podpis

Náš tím vyškolených technikov môže vytvoriť komplexný bezpečnostný audit pre vašu spoločnosť podľa štátnych noriem ISO 27001 a ISO 27002. Môžeme vytvoriť podrobnú správu obsahujúcu všetky zistené nedostatky vašich systémov a v prípade záujmu môžeme implementovať technologické zmeny a opravy na základe nášho bezpečnostného auditu.

Prípadové štúdie

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

Michal Papučík

Michal Papučík

Prevádzkový riaditeľ

Od malička ma zaujímalo, ako veci fungujú, hardvér a softvér boli iba prvou zastávkou v IT sektore, ktorý sa rýchlo doplnil počítačovými sieťami. Vďaka svojej zvedavosti som mohol prejsť mnohými pozíciami v IT sektore od IT vývojára cez projektového manažéra a ďalšie. Dnes pracujem v spoločnosti so zdravou firemnou kultúrou, kde všetci spoločne pracujeme na našej spoločnej vízii. Nechajte nás pomôcť s tou vašou.