Nestrácajte čas a peniaze.

Riešte svoje obchodné výzvy pomocou spoľahlivých technológií.

V BRAIN:IT vyvíjame inovatívne softvérové systémy, ktoré nachádzajú veľké využitie v priemysle, zdravotníctve, finančníctve či v digitalizácii. Pomáhame našim zákazníkom získať konkurenčnú výhodu a silnú pozíciu na trhu.

Naše služby

V Brain:IT ponúkame tieto služby.

Vývoj softvéru

Používame agilnú metodiku vývoja, čo znamená, že počas realizácie projektu aktívne komunikujeme a spolupracujeme so zákazníkom, aby mal vždy a včas informácie, v akej fáze vývoja sa aktuálne nachádzame a aké funkcionality sú rozpracované, a mohol sa počas týchto fáz aktívne zapájať a podieľať na dodávke projektu.

Integrácie

Každý podnik má svoje vlastné jedinečné pohyblivé súčasti. Naše integračné služby zaisťujú, že každý pracuje nezávisle od iných, čo robí riadenie celej organizácie efektívnejšie a jednoduchšie.

Prechod na opensource

Naše integračné riešenia pomáhajú firmám prekonať prekážky spojené s komplexným HR vyhodnocujúcimi procesmi v automobilovom priemysle,

Umelá inteligencia

Značná časť súťaže medzi podnikmi je udržať si krok s technologickými inováciami, ako napríklad technológia umelej inteligencie. Získajte konkurenčnú výhodu s riešením na mieru, ktoré využíva umelú inteligenciu.

Systémy na podporu rozhodovania

Každý IT projekt potrebuje bezproblémový chod a spracovanie aktivít. To zahŕňa chod operačných systémov Linux/unix a Windows. Posyktujeme rady a podporu pre náročnejšie potreby. S nami si udržíte vaše systémy v špičkovom stave bez starostí!

Elektronický podpis

Ponúkame komplexnú implementáciu elektronických podpisov do spoločnosti alebo inštitúcie. Podporujeme kvalifikovaný elektronický podpis a certifikáty eIDAS, ktoré sú potrebné pre komunikáciu s vládnymi orgánmi v rámci Európskej únie.

Naša odbornosť

Náš tím tvoria kvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v najnáročnejších IT projektoch. Početné certifikáty o nikdy nekončiacej túžbe nášho tímu neustále napredovať, napredovať, uspieť a zlepšovať sa.

Odvetvia, ktorým slúžime

V Brain:IT sa špecializujeme v týchto odvetviach.

Digitálna transformácia

Získajte konkurenčnú výhodu pomocou digitálnej transformácie vytvorenej tak, aby vyhovovala vašim obchodným cieľom a výzvam. Náš skúsený a certifikovaný tím s vami bude spolupracovať na návrhu, vývoji a implementácii úplne vlastného riešenia, ktoré vám pomôže posunúť sa vpred.

IT a IT bezpečnosť

Používame agilné vývojové metódy, čo znamená, že aktívne komunikujeme s našimi zákazníkmi počas vývoju, takže majú aktuálne informácie o funkcionalitách, ktoré sú práve vyvíjané a môžu sa zapojiť a aktívne sa podieľať na realizovaní projektu.

Online a mediálne spoločnosti

Pomáhame vytvárať efektívne prostredie pre vaše podnikanie využívaním najnovších inovácií a moderných integrácií, čo nám poskytuje náskok pred konkurenciou.

Finančný sektor

Finančný sektor čím ďalej tým viac inovuje a digitalizuje. My rozumieme tomuto sektoru a posyktujeme odborníkov s bohatými a reálnymi technickými riešeniami a vývojárov finačného softvéru.

Výroba a automobilový priemysel

BRAIN:IT tím posyktuje celý cyklus služieb, ktorý prináša flexibilitu a škálovatelnosť naším zákazníkom, počínajúc definovaním projektových podmienok, stratégiou vývoja embedded systémov, implementáciou, údržbou a zabezpečením kvality.

Zdravotníctvo

Efektívna a precízna zdravotná starostlivosť je v dnešnom svete viac ako potrebná. Náš cieľ je rovnaký ako všetkých inštitúcií a personálu v zdravotníctve. Pomôcť ľuďom a zachraňovať životy. Poskytujeme efektívne nástroje, ktoré pomáhajú urýchliť diagnostiku a šetria čas pre zdravotnícky personál, ktorý sa môže sústrediť na dôležitejšie činnosti a zachraňovať životy tam, kde je to v danej chvíli nutné.

Naše produkty

V Brain:IT sme vyvinuli tieto produkty.

Anna

Predstavíme si našu softvérovú aplikáciu ANNA určenú pre lekárov / patológov. ANNA ponúka modul stanovenia kvantitatívnych a semikvantitatívnych hodnôt imunohistochemického farbenia nukleárnych markerov. Môže určiť percento pozitívnych nádorových buniek z celkového počtu nádorových buniek, pričom do celkového počtu nepočíta ďalšie súčasné bunkové prvky.

Paula

Aplikácia PAULA analyzuje video v reálnom čase. V prípade, že deteguje osobu na obrázku bez masky, reaguje zvukovým varovaním a na obrazovke zobrazí upozornenie. Zákazník si preto uvedomuje, že nemá masku, alebo ho môže zamestnanec varovať.

BMBsocial

BMB social je zadarmo, bolo zadarmo a vždy bude. Beautiful Mind and Body, skrátene BMB je nástrojom pre ľudí, ktorí chcú mať krásne telo i myseľ.

Rozhliadni sa

Chodíte radi do prírody a milujete výhľady? Tak potom je aplikácia Rozhliadni sa práve pre vás. Nájdete v nej informácie o všetkých turistických rozhľadniach a vyhliadkových vežiach na Slovensku a pohraničí, časom určite pribudnú aj rozhľadne u našich susedov.

NFQES

O ochrane osobných údajov nepochybujeme – je nám to zrejmé. Zadávanie citlivých údajov do aplikácie alebo spracúvanie osobných údajov vo vašom softvéri vyžaduje maximálnu ochranu. Túto ochranu môžeme poskytnúť prostredníctvom našich služieb NFQES.

Brain:IT Academy

V Brain:IT Academy máme širokú ponuku kurzov a certifikačných skúšok v IT oblasti zameraných na zlepšovanie digitálnych zručností a znalostí.

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.