Zdravotníctvo

Efektívna a precízna zdravotná starostlivosť je v dnešnom svete viac ako potrebná. Náš cieľ je rovnaký ako všetkých inštitúcií a personálu v zdravotníctve. Pomôcť ľuďom a zachraňovať životy. Poskytujeme efektívne nástroje, ktoré pomáhajú urýchliť diagnostiku a šetria čas pre zdravotnícky personál, ktorý sa môže sústrediť na dôležitejšie činnosti a zachraňovať životy tam kde je to v danej chvíli nutné.

ikona healthcare

Digitálna patológia a umelá inteligencia

Spracovanie digitálnych obrazov pomocou neurónových sietí ponúka umelá inteligencia v diagnostickom procese. Vytvára to priestor pre konkrétne diagnostické nástroje, ktoré pomôžu už vytrénovanému zdravotníckemu personálu zefektívniť diagnostiku, a posunú ju na vyšší level precíznosti.

Digitálna rádiológia a umelá inteligencia

Radiológia je známa v medicíne už dekády, röntgenové lúče, pozitrónová emisná tomografia (PET), počítačová tomografia, zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) vytvárajú kvantá dát, ktoré musí byť spracované. Umelá inteligencia spracúva tieto dáta a ponúka systém podpory rozhodovania, ktorý pomôže zdravotníckemu personálu robiť správne rozhodnutia rýchlejšie a s vyššou efektivitou.

Keď to môžete vidieť

Tieto technológie majú značný potenciál v zdravotníctve, kde zdravotnícky personál používa vlastné oči na poskynutie diagnózy. Môžeme povedať, “Keď to vy dokážete vidieť, dokáže to aj umelá inteligencia.”

digitálna patológia
ANNA

Personalizovaná medicína

Posyktujeme inovatívny prístup a používanie algoritmov strojového učenia (Machine learning). Dokážeme spracovať obrovské masy dát a ponúknuť personalizovaný výstup za pomoci umelej inteligencie a odbornosti našich vývojárov a tak zefektívniť využívanie dát v zdravotníctve, to je čo zdravotná starostlivosť potrebuje pre zvýšenie kvality.

 • Nástroje virtuálnej a augmentovanej reality vo frameworku personalizovanej diagnostiky a prípravy personalizovaných intervencií za pomoci elementov augmentovanej inteligencie a databázových systémov.
 • Pomáhame s autonómnymi a čiastočne autonómnymi riešeniami, ktoré majú pomôcť plánované preventívne prehliadky založené na dátach.
 • Naše podporné rozhodovacie systémy založené na spracovaní osobných zdravotných záznamov pacientov s použitím umelej inteligencie a strojového učenia, ktoré urýchlia kažodenné návštevy lekárov a tak ušetria čas potrebný na dôležitejšie úkony.

Integrácie

Náš tím má veľké skúsenosti s integráciami pre podnikové prostredia. Táto odbornosť je kľúčová v zdravotníctve, lebo je mnoho noriem a postupov, ktoré musia byť identifikované a určené pri tvorbe a integrovaní nového informačného systému.

Normy su nevyhnutné v súlade s legislatívou a odporúčaniami, zaručuje globálnu interoperabilitu systémov a dátovú kompatibilitu a zároveň zaisťujú bezpečnostné opatrenia.

prehľad KPI

Normy

 • HL7 (Health Level 7)
 • CEN EN 13 606 (Electronic Health Record Communication)
 • DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
 • IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)
 • openEHR (Open industry specifications, models and software for e-health)
 • SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms)
 • LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes)
 • Normy ISO/TC 215
 • Normy CEN/TC 251

Benefity

 • Šetrenie ľudského kapitálu
 • Zvyšovanie kvality života občanov
 • Zvyšovanie efektivty
 • Možná analýza v reálnom čase
 • Prevádzka 24/7
 • Objektivita spracovania
 • Spätné testovanie a zaisťovanie integrity

Prípadové štúdie

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

Michal Papučík

Michal Papučík

Prevádzkový riaditeľ

Od malička ma zaujímalo, ako veci fungujú, hardvér a softvér boli iba prvou zastávkou v IT sektore, ktorý sa rýchlo doplnil počítačovými sieťami. Vďaka svojej zvedavosti som mohol prejsť mnohými pozíciami v IT sektore od IT vývojára cez projektového manažéra a ďalšie. Dnes pracujem v spoločnosti so zdravou firemnou kultúrou, kde všetci spoločne pracujeme na našej spoločnej vízii. Nechajte nás pomôcť s tou vašou.