Umelá inteligencia

Používame agilnú metodiku vývoja, čo znamená, že počas realizácie projektu aktívne komunikujeme a spolupracujeme so zákazníkom, aby mal vždy a včas informácie v akej fáze vývoja sa aktuálne nachádzame a aké funkcionality sú rozpracované a mohol sa počas týchto fáz aktívne zapájať a podieľať na dodávke projektu.

ikona umelej inteligencie

Vieme byť nápomocní

Na udržanie konkurencieschopnosti je potrebné držať krok s technologickými inováciami ako napríklad umelá inteligencia. Získajte výhodu oproti konkurencii s perfektne navrhnutým a prispôsobeným IT riešením, ktoré vám pomocou umelej inteligencie pomôže dosiahnuť ciele. Náš skúsený a certifikovaný tím odborníkov bude s vami pracovať na návrhu, vývoji a implementácii plne prispôsobeného riešenia.
umelá inteligencia vo finančnom sektore

Toto je cesta” ako vaša firma môže získať prístup k AI:

  • AI stratégia – identifikovať príležitosti a vytvoriť návrhy pre využitie strojového učenia vo firme
  • AI produkt manažment – identifikovať príležitosti a vytvoriť návrhy pre využitie strojového učenia pri konkrétnych projektoch a produktoch
  • Analýza realizovateľnosti – upresnenie riešenia, posudzovanie výkonu, dátové podmienky a limitácie, vytváranie implementačných plánov
  • Pilotné projekty – rýchly dôkaz o uskutočniteľnosti konceptu, potvrdzovanie funkčnosti nápadov a predpokladov
  • Data model – optimalizácia zbierania, uchovávania a premeny dát a celkový data model
  • Zapojenie expertov – zvyšovanie efektívnosti a schopnosti AI pomocou zapojenia tímu expertov
  • AI technologický balík – zvolenie si vhodných nástrojov s vaším tímom
  • Tvorenie vnútropodnikových tímov pre strojové učenie – pomôžeme vytvoriť pracovné požiadavky, testovať zadania, viesť pohovory a poskytneme nepretržitú podporu
  • Vzdelávanie v oblasti strojového učenia – ponúkame vzdelávacie kurzy, tutoring, spoluprácu, mierené hlavne na data vedcov alebo vedúcich pracovníkov

Finančný sektor

Výška výdavkov na umelú inteligenciu a strojové učenie na celom svete rastie a predpovede hovoria, že sa ešte zvýšia. Bankovníctvo je druhým najväčším odvetvím implementujúcim riešenie umelej inteligencie. Kľúčovými oblasťami finančného sektora pre implementáciu umelej inteligencie budú bezpečnosť, rozhodovanie a zákaznícka skúsenosť. Tvrdí to prieskum Delloite „Umelá inteligencia a riadenie rizík: Inovácia s istotou“

Deloitte – AI and risk management ukazuje, že prijatie umelej inteligencie vo finančnom sektore je celkovo ešte len v začiatkoch. Iba 32 % aktívne vyvíjalo riešenia umelej inteligencie a 40 % sa stále učilo, ako by mohla byť umelá inteligencia nasadená v ich organizácii.

umelá inteligencia vo finančnom sektore
ikona video vizualizácie

Systémy videnia

V priemyselnom prostredí nájdeme veľké využitie v defektoskopii, kde je možné pomocou umelej inteligencie riadiť stav a kvalitu tovaru počas výroby. V automobilovom a strojárskom priemysle všeobecne ide o kontrolu spojov, zvarov, nitov, skrutiek, dielov, náterov a možných anomálií.

Priemysel 4.0 a umelá inteligencia

Veľké dáta a AI dávajú priemyslu 4.0 v dnešnej dobe obrovskú podporu. Inteligentné softvérové riešenia môžu využiť Big data generovaných v priemysle na identifikáciu vzorov a trendov, ktoré možno použiť na zefektívnenie výrobných procesov a zníženie ich nákladov a spotreby energie. Pracoviská sa musia neustále prispôsobovať novým okolnostiam a neustále prechádzajú optimalizáciou. AI vás môže viesť k objaveniu mnohých zložitých spojení v systémoch, ktoré ešte nie sú alebo už nie sú pre ľudské oko zrejmé.
priemysel 4.0
digitálna patológia

Digitálna patológia a Umelá inteligencia

Spracovanie digitálnych lekárskych snímkov pomocou neurónových sieti je možné vďaka umelej inteligencii. Vytvára sa tak priestor pre určité diagnostické nástroje, ktoré pomáhajú už vyškolenému lekárskemu a podpornému personálu.

Digitálna rádiológia a Umelá inteligencia

Rádiológia je v medicíne známa už celé desaťročia a röntgenové lúče, pozitrónová emisná tomografia (PET), počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MRI) generujú kvantá údajov, ktoré je potrebné spracovať. AI používa tieto údaje na zabezpečenie systému podpory rozhodovania, ktorý pomáha zdravotníckemu personálu pri prijímaní klinických rozhodnutí rýchlejšie a s vyššou presnosťou.

Keď to vidíte

Tieto technológie majú pozoruhodný potenciál v zdravotníctve, kde zdravotnícky personál používa oči na diagnostiku. Môžeme povedať: „Keď to vidíš, môže to vidieť aj umelá inteligencia.“

Prípadové štúdie

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

Michal Papučík

Michal Papučík

Prevádzkový riaditeľ

Od malička ma zaujímalo, ako veci fungujú, hardvér a softvér boli iba prvou zastávkou v IT sektore, ktorý sa rýchlo doplnil počítačovými sieťami. Vďaka svojej zvedavosti som mohol prejsť mnohými pozíciami v IT sektore od IT vývojára cez projektového manažéra a ďalšie. Dnes pracujem v spoločnosti so zdravou firemnou kultúrou, kde všetci spoločne pracujeme na našej spoločnej vízii. Nechajte nás pomôcť s tou vašou.