VMware

VMware, Inc. je vedúca svetová softvérová spoločnosť v oblasti cloudových infraštruktúr a mobilnej práce, ktorá umožňuje svojim zákazníkom zjednodušiť komplexnosť IT prostredia.

VMware stojí v popredí inovácií

VMware stojí v popredí inovácií vo virtualizácii a automatizácii IT procesov v datacentrách, cloudových a mobilných pracovných priestoroch.

VMware sa zameriava na inovácie, ktoré pomáhajú spoločnostiam zvýšiť ich agilitu, efektivitu a konkurencieschopnosť v rýchlo sa meniacom digitálnom svete. Spoločnosť neustále rozširuje svoje portfólio produktov a služieb, aby podporila digitálnu transformáciu svojich zákazníkov a umožnila im využívať výhody moderných cloudových a mobilných technológií.

Riešenia

Virtualizácia a serverová infraštruktúra

VMware vSphere je priekopnícky produkt pre virtualizáciu serverov, ktorý umožňuje používateľom spustiť viacero virtuálnych strojov na jednom fyzickom serveri, čím maximalizuje výkon a efektivitu využitia zdrojov.

Cloudové riešenia

VMware ponúka rozsiahlu paletu cloudových riešení vrátane VMware Cloud Foundation, platformy pre správu cloudových prostredí, ktorá umožňuje jednoduché nasadenie a správu privátnych, verejných a hybridných cloudov.

Sieťovanie a bezpečnosť

VMware NSX je sieťová virtualizačná platforma, ktorá poskytuje kompletnú sieťovú funkcionalitu vo virtuálnom prostredí, vrátane prepínania, smerovania, firewallu a zabezpečenia.

Pracovné priestory a mobilita

VMware Workspace ONE je inteligentná platforma pre správu koncových bodov, ktorá umožňuje bezpečný prístup zamestnancov k aplikáciám a dátam z akéhokoľvek zariadenia, čím zvyšuje flexibilitu a produktivitu.

Ukladanie a dostupnosť dát

VMware vSAN je softvérovo definované riešenie ukladania, ktoré integruje úložisko s vSphere hypervízorom, čím poskytuje jednoduché, flexibilné a efektívne ukladanie pre virtuálne stroje.

Automatizácia a riadenie operácií

VMware vRealize Suite je platforma pre správu a automatizáciu cloudových operácií, ktorá zjednodušuje správu IT zdrojov a umožňuje rýchlejšie dodanie IT služieb.
Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.