Pre zákazníka v automobilovom priemysle bolo vytvorené a implementované riešenie. Kvôli dohode o mlčanlivosti, nie je možné menovať nášho zákazníka.

Problémy

 • Neobjektívne hodnotenie zamestnancov. Nemožnosť ohodnotiť na základe pohľadu zamestnanca, kompetencií, dochádzky a podobných kritérií.
 • V minulosti nebolo žiadne štandardné riešenie na vyhodnocovanie oddelení a ostatných organizačných jednotiek.
 • Komplikovaný pracovný tok pre vyhodnocovanie, ktorý nemohol byť implementovaný bez implementovania systému.
 • Veľa požiadaviek (zmena pozície, bonusy, rotácia) pre HR oddelenie.
 • Zamestnanec nemal žiadny prehľad o jeho HR popise. HR oddelenie nebolo dostatočne motivujúce prezentovaním cieľov, bonusov a povýšeniami.

Náš zákazník má viac než päť tisíc zamestnancov a veľmi komplikovaný, ale atraktívny bonusový systém. HR oddelenie potrebuje riešenie, ktoré bude transparentné a bude môcť vyhodnocovať zamestnancov. Prezentácia všetkých nevyhnutných informácií v reálnom čase je dôležitá časť tohto riešenia.

Naše riešenie

 • Integrácia cez middleware (schopná prijať akýkoľvek typ).
 • Riešenie je integrované do ERP systému. V našom prípade je to SAP.
 • Ďalšia dôležitá integrácia je do nášho iného riešenia – „efektívne prostredie eHR”. Toto riešenie poskytuje evidenciu pochybení a pracovných pozícií pre vyhodnocovací proces. Následné boli vykonané ďalšie integrácie pre riešenia tretích strán ako napríklad KPI a manažment školení.
 • Riešenie vykonáva mnoho výpočtov a obsahuje veľké množstvo nastaviteľných parametrov
 • Získali sme vynikajúcu rovnováhu medzi automatickými výpočtami a nevyhnutnými výnimkami, ktoré administrátor alebo zodpovedný manažér môže spravovať.
 • Systém ponúka rôzne prispôsobiteľné notifikácie pre manažérov a zamestnancov.
 • Naše riešenie ponúka aj mobilnú aplikáciu, ktorá má rovnaké užívateľské rozhranie ako responzívny portál, ale ponúka notifikácie, ktoré upozornia zamestnancov v reálnom čase.
 • Všetko, čo potrebuje Váš zamestnanec, má spolu a stále vo vrecku so sebou.

Benefity

 • Všetky dáta na jednom mieste pre manažérov, zamestnancov a HR pracovníkov.
 • Automatické a efektívne výpočty.
 • Motivačný systém pre zamestnanca.
 • Môžu vidieť svoj pokrok v reálnom čase.
 • Automatické notifikácie pre zamestnancov aj manažérov.
 • Bezpapierové riešenie.
 • Celá komunikácia prebieha cez obrazovky bez potreby tlačenia čohokoľvek. (Priateľské riešenie k životnému prostrediu)