Problémy:

 • Zvyšujúci sa počet požiadaviek na zamestnancov
 • Žiadosti sú duplicitné a odpoveď je možné použiť opakovane
 • Slabá navigácia, frustrácia koncových používateľov
 • V poslednej dobe rastie dopyt po interaktívnej elektronickej komunikácii

Naše riešenie:

Chatbot je naše riešenie na zvýšenie dopytu po interaktívnej komunikácii a jej neustálej optimalizácie.

Chat Bot štatistika:

 • 74 % používateľov dáva prednosť chatbotom pri hľadaní odpovedí na jednoduché otázky.
 • 65 % spotrebiteľov sa cíti pohodlne pri riešení problému bez ľudského agenta.
 • 82 % spotrebiteľov tvrdí, že okamžité odpovede na ich otázky sú pri kontaktovaní spoločností veľmi dôležité.
 • 60 % z Generácie Y tvrdí, že používali chatbotov. 70 % z nich tvrdí, že malo pozitívnu skúsenosť.

(zdroj: https://www.chatbot.com/blog/chatbot-statistics)

Výsledky:

 • Zvýšená dostupnosť na 24/7 prevádzku
 • Odbremenenie pracovníkov od opakujúcich sa činností a zníženie nákladov
 • Skrátenie času potrebného na získanie relevantných informácií
 • Zvyšovanie spokojnosti zákazníkov
 • Zvyšovanie povedomia a transparentnosti
 • Zvyšovanie povedomia a inovačný potenciál
Michal Papučík
Michal Papučík

Od malička ma zaujímalo, ako veci fungujú, hardvér a softvér boli iba prvou zastávkou v IT sektore, ktorý sa rýchlo doplnil počítačovými sieťami. Vďaka svojej zvedavosti som mohol prejsť mnohými pozíciami v IT sektore od IT vývojára cez projektového manažéra a ďalšie. Dnes pracujem v spoločnosti so zdravou firemnou kultúrou, kde všetci spoločne pracujeme na našej spoločnej vízii. Nechajte nás pomôcť s tou vašou.