Kvalita a pohodlie zamestnancov je pre nás v Brain:IT kľúčovým aspektom zabezpečenia dlhodobého úspechu a udržateľnosti. Táto téma zahŕňa širokú škálu faktorov vrátane kultúry na pracovisku, spokojnosti s prácou, zamestnaneckých výhod a pracovných podmienok. Spoločnosti, ktoré uprednostňujú kvalitu a pohodlie svojich zamestnancov, budú mať pravdepodobne angažovanejšiu a motivovanejšiu pracovnú silu, čo môže viesť k zvýšeniu produktivity, zníženiu miery fluktuácie a zvýšeniu spokojnosti zákazníkov. Stratégie na zlepšenie kvality a pohodlia zamestnancov môžu zahŕňať ponuku konkurencieschopných platov a výhod v poskytovaní príležitostí na odborný rozvoj. Uprednostňovaním pohody a spokojnosti svojich zamestnancov môžu spoločnosti vytvoriť pozitívne a produktívne pracovné prostredie, ktoré je prospešné pre spoločnosť aj pre jej zamestnancov.

Tímová práca

Naša výzva a ciele

Náš partner nás oslovil s projektom pre svojho klienta z automobilového priemyslu na zlepšenie kvality a spokojnosti svojich zamestnancov. Problém, ktorý trápi viacero odvetví a trápil aj nášho klientka bol nesprávne nastavenýnezoptimalizovaný systém rozdeľovania a rotácie zamestnancov na pracovných pozíciách. Toto viedlo k strate záujmu o pracovné pozície a v horšom prípade aj k zraneniu zamestnanca a podobne. Všetky tieto faktory vedú k horšiemu hospodáreniu firmy a strate finančných prostriedkov.

Konkrétne problémy, ktoré boli zapríčinené nesprávnym systémom:

 • Neefektívne plánovanie zmien.
 • Nemožnosť sa prispôsobiť zmene, v prípade absencie zamestnanca.
 • Náklady na rehabilitácie zamestnancov, spôsobené hlučným alebo prašným prostredím.
 • Nemožnosť identifikácie pôvodcu výrobnej chyby.
 • Nesprávne distribuované bonusy a príplatky pre zamestnancov.

Naše riešenie

Naši zamestnanci v Brain:IT spravili v spoločnosti dôkladnú analýzu pracoviska a navrhli a implementovali integrovaný informačný systém. Našou úlohou bola výmena už zabehnutých algoritmov za optimalizačné algoritmy, rozšírenie systému na potreby zákazníka a výsledné prepojenie všetkých systémov do jedného celku. Systém poskytuje zamestnávateľovi potrebné informácie o zamestnancoch vo výrobe v reálnom čase vo webovej aplikácii. Monitorovanie funguje za pomoci už existujúcich postupov v podobe zamestnaneckých kariet, ktoré slúžia na identifikovanie polohy a aktivity vo výrobných priestoroch. Toto taktiež slúži na monitorovanie príchodu a odchodu zamestnancov a v prípade absencie, systém automaticky priradí na danú pracovnú pozíciu iného zamestnanca a tým sa zabezpečuje lepší flow celej firmy.

Spracované dáta z monitorovania zamestnancov sú prínosné a pomocou matematického modelovania umožňujú vytvoriť nové procesy, ktoré predtým neboli možné:

 • Plánovanie rotácii pracovných miest zamestnancov.
 • Plánovanie pracovných zmien podľa zručností pracovníka alebo aktuálnych potrebách vo výrobe.
 • Dôkladné výpočty bonusov, nadčasov, prémii a podobne.
 • Monitorovanie kvality výrobkov.

Náročnosť projektu

Veľkosť 
4/6
Ikona úroveň 4
Finančná náročnosť
4/6
Ikona úroveň 4
Časová náročnosť
4/6
Ikona úroveň 4
Komplexnosť
4/6
Ikona úroveň 4

Výhody pre zamestnancov

Výhodou tohto systému je široká škála využitia pre viacero pracovných pozícii a každý zamestnanec z nej profituje. Prináša to vedeniu firmy, HR oddeleniu ale aj operátorom vo výrobe flexibilitu v plánovaní zmien a to vedie k lepšiemu kolektívu.

Operátor vo výrobe

 • Lepšia rotácia pri činnostiach a redukcia stereotypu.
 • Lepšia orientácia na pracovisku.
 • Plánovanie na blízku budúcnosť zaručí efektívnejšiu a príjemnejšiu prácu.
Ikona operátor vo výrobe
Ikona manažment

Manažment

 • Pomáha efektívne organizovať zamestnancov na pracovisku .
 • Zmena pracovného plánu ostatných zamestnancov, v prípade absencie zamestnanca.
 • Systém hodnotenia kvality práce zamestnancov.
 • Vytvorenie pracovných záznamov zamestnancov, ktoré môžu obsahovať počet vyrobených kusov alebo počet pracovných úrazov a podobne.

Personálne (HR)

 • Efektívne prideľovanie nadčasov.
 • Správny výpočet zamestnaneckých bonusov a príplatkov za sviatky a víkendy.
 • Zoznam školení pre zamestnancov a ich následne prideľovanie, ak pracovná náplň vyžaduje ďalšie školenie.
 • Podpora pri HR procesoch.
Ikona ľudské zdroje

Prínos pre zákazníka

Požadovaným výsledkom bolo čo najefektívnejšie pomôcť spoločnosti pri podpore rozhodovania pri procesoch vo výrobe. Eliminácia meškania výroby, kvôli absenciám zamestnancom a dobrej nastavenie rotácii zamestnancov pri pracovných pozíciách viedla k zredukovaní výdavkov o státisíce eur ročne.

eduard-baraniak
Eduard Baraniak

IT je oblasť môjho záujmu od detstva. Počas svojho pracovného života som mal možnosť prejsť takmer každou pozíciou v oblasti IT – ako programátor, konzultant, analytik, architekt, tímový manažér, projektový manažér atď. Preto sa aktívne zapájam do celého procesu poskytovania našich riešení.