SYSTÉMY VIDENIA

Každý chce mať víziu vo svojom podnikaní. Môžeme vás priviesť do novej éry vision systémov.

Naceniť projektNaceniť projekt
Vision systems
Image vision

Obrazové videnie

Naše systémy sú schopné spracovávať digitálne obrazové údaje, je možné ich rozpoznávať, označovať, lokalizovať, kategorizovať / klasifikovať, načítať, hľadať podobnosti, zisťovať anomálie a upravovať obsah.

Kontaktujte našich expertov

Video videnie

Poskytujeme analýzu digitálneho videa, ktorá ponúka všetky možnosti spracovania obrazu. Môžeme sledovať požadované objekty, hodnotiť akékoľvek správanie a ďalšie hodnotné udalosti.

Naplánujte si hovor
Video vision
Benefits of vision systems

Benefity

  • Úspora ľudského kapitálu a iných zdrojov
  • Zvýšená účinnosť
  • Analýza v reálnom čase
  • Prevádzka 24/7
  • Objektívnosť spracovania
  • Spätné testovanie a zabezpečenie integrity

Prípadové štúdie

Umelá inteligencia v digitálnej patológii

28. januára 2021

0

Defektoskopia

28. januára 2021

0

Bezpečnostné prvky na pracovisku

28. januára 2021

0

PAULA pomáha zadarmo

28. januára 2021

0

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.