Naša spoločnosť bola oslovená zákazníkom pre vylepšenie už existujúceho vision systému určeného pre kontrolu spájkovania. Pôvodné riešenie bolo implementované ako klasické OCR (rozpoznávanie objektov), ktorého cieľom bolo identifikovať nesprávne spájkovanie a tieto produkty následne vytriediť. Pôvodný systém mal veľmi veľa false positive výsledkov a pri znížení tolerancie, toto riešene nespĺňalo požiadavky na štandardy kvality. Náš projekt sa zaoberal výskumom a vývojom riešenia pre zákazníka tak, aby prísne kvalitatívna štandardy boli splnené čo zabezpečila implementácia systému s využitím umelej inteligencie.

Naša výzva a ciele

Tím, ktorý sa venoval tomuto projektu, navrhol nové riešenie, ktoré spočíva v použití kamerového systému a hlbokých neurónových sietí. Snahou bolo identifikovať, také algoritmy a možnosti, ktoré by výrazne zvýšili presnosť pri samotnej kontrole produktu.

Naše riešenie

Vytvorený prototyp kontroly kvality, ktorý bol vyvinutý, umožnil rýchlu a efektívnu defektoskopiu spájkovaných žiaroviek. Tento systém dokáže pracovať nepretržite a dosahuje spoľahlivú presnosť viac ako 90%. Nami vytvorený systém umožňuje zvýšenie kvality výstupného produktu a zabezpečuje, že spájkované žiarovky splnia vysoké štandardy kvality v priemysle. V projekte sme sa zamerali na využitie hĺbkových neurónových sietí pre identifikáciu a kontrolu kvality spájkovania na žiarovkách.

Náročnosť projektu

Veľkosť 
2/6

Ikona úroveň 2

Finančná náročnosť
2/6

Ikona úroveň 2

Časová náročnosť
1/6

Ikona úroveň 1

Komplexnosť
6/6

Ikona úroveň 6

Prínos pre zákazníka

Čo nás však mrzí je to, že po vyskúmaní a vytvorení prototypu sa materská spoločnosť nášho zákazníka rozhodla pokračovať v implementácií v Nemecku. Každopádne naše know-how a techniky sa využíva na automatizovanej linke, kde kamery snímajú každú spájku na žiarovke. Tieto snímky sa následne spracujú pomocou hĺbkových neurónových sietí, ktoré dokážu detekovať prítomnosť defektov a chýb. Takto navrhnutý systém zabezpečuje spoľahlivú kontrolu kvality a zvyšuje efektivitu výrobného procesu. Systém poskytuje presnosť viac ako 90%.