VÝROBA A AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

BRAIN:IT tím posyktuje celý cyklus služieb, ktorý prináša flexibilitu a škálovateľnosť našim zákazníkom, počínajúc definovaním projektových podmienok, stratégiou vývoja embedded systémov, implementáciou, údržbou a zabezpečením kvality.

Kontaktujte našich expertovKontaktujte našich expertov
Production and Automotive
Mathematical Modeling & Optimization

Matematické modelovanie a optimalizácia

Optimalizácia výrobných procesov, identifikácia najlepšej voľby pre produkciu v konkrétnom časovom úseku berie do úvahy momentálnu situáciu na trhu a optimalizuje zdroje. Taktiež manažment pracovných zmien, časových harmonogramov pre rotáciu pracovníkov cez zmeny a rotáciu na pozíciach. Ak sú pozície s rôznymi obtiažnosťami a zdravotnými rizikami, je možne vytvoriť taký plán, ktorý ich zastúpi rovnomerne. Ponúkame aj analýzu a usmernenie časových harmonogramov pre logistické odvetvie a dovážanie tovaru.

Zistiť viac

Umelá inteligencia spojená so systémom videnia

V priemyselnom prostredí sme našli perfektné využitie defektoskopie, kde je možné využiť umelú inteligenciu na kontrolu podmienok a kvality tovaru počas výroby. V automobilovom a strojárskom priemysle je to kontrola rôznych kĺbov, zvarov, nitov, skrutiek a možných chýb.

Naplánujte si hovor
Artificial Intelligence as a vision system
Enterprise Integration

Podnikové integrácie

Spojte všetky ERP, CRM, HR, predaje, prispôsobené podnikové riešenia, interné emailové systémy, aplikácie a omnoho viac. Optimalizujte integračné procesy pre lepšiu správu procesov a operacií.

  • Dostante informácie a dáta, ktoré potrebujete v reálnom čase a bez mnohých aplikácií
  • Zefektívnite manažment
  • Riešte problémy rýchlejšie
  • Optimalizujte výrobné procesy a zaistite kontrolu kvality
Zistiť viac

Priemysel 4.0 a umelá inteligencia

Veľké dáta a AI dávajú priemyslu 4.0 v dnešnej dobe obrovskú podporu. Inteligentné softvérové riešenia môžu využiť veľké objemy dát generovaných v továrni na identifikáciu vzorov a trendov, ktoré možno použiť na zefektívnenie výrobných procesov a zníženie ich nákladov a spotreby energie. Pracoviská sa musia neustále prispôsobovať novým okolnostiam a neustále prechádzajú optimalizáciou. AI vás môže viesť k objaveniu mnohých zložitých spojení v systémoch, ktoré ešte nie sú alebo už nie sú pre ľudské oko zrejmé.

Kontaktujte našich expertov
Industry 4.0 and AI

Elektronický podpis

Ponúkame komplexnú implementáciu elektronických podpisov do spoločnosti alebo inštitúcie. Naše riešenie je cloudové a tiež samostatné s integráciou do vašich informačných systémov, ktoré poskytujú používateľom úplnú podporu a pohodlie. Podporujeme kvalifikovaný elektronický podpis a certifikáty eIDAS, ktoré sú potrebné pre komunikáciu s vládnymi orgánmi v Európskej únii.

Zistiť viac

IT bezpečnosť

Náš tím vyškolených technikov môže vytvoriť komplexný bezpečnostný audit pre vašu spoločnosť podľa štátnych noriem, ako sú ISO 27001 a ISO 27002. Môžeme vytvoriť podrobnú správu obsahujúcu všetky zistené nedostatky vašich systémov. V prípade záujmu môžeme na základe nášho bezpečnostného auditu realizovať technologické zmeny a opravy.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Zistiť viac

Prípadové štúdie

Effective environment

Efektívne prostredie

28. januára 2021

HR portal and evaulations

HR portál a hodnotenia

28. januára 2021

Defectoscopy-05-1.png

Defektoskopia

28. januára 2021

Safety features in the workplace-06

Bezpečnostné prvky na pracovisku

28. januára 2021

Digital transformation of supplier request

Digitálna transformácia komunikácie s dodávateľom

28. januára 2021

Quality control of Soldering prototype

Prototyp kontroly kvality spájkovania

28. januára 2021

Virtual assistant “Chat Bot”

Virtuálny asistent Chatbot

28. januára 2021

Predictive Analytics for Demand Forecasting-15

Prediktívna analýza na predpovedanie dopytu

28. januára 2021

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.