ZDRAVOTNÍCTVO

Efektívna a precízna zdravotná starostlivosť je v dnešnom svete viac ako potrebná. Náš cieľ je rovnaký ako všetkých inštitúcií a personálu v zdravotníctve. Pomôcť ľuďom a zachraňovať životy. Poskytujeme efektívne nástroje, ktoré pomáhajú urýchliť diagnostiku a šetria čas pre zdravotnícky personál, ktorý sa môže sústrediť na dôležitejšie činnosti a zachraňovať životy tam kde je to v danej chvíli nutné.

Kontaktujte našich expertovKontaktujte našich expertov
Healthcare

Digitálna patológia a umelá inteligencia

Spracovanie digitálnych obrazov pomocou neurónových sietí ponúka umelá inteligencia v diagnostickom procese. Vytvára to priestor pre konkrétne diagnostické nástroje, ktoré pomôžu už vytrénovanému zdravotníckemu personálu zefektívniť diagnostiku, a posunú ju na vyšší level precíznosti.

Digitálna rádiológia a umelá inteligencia

Radiológia je známa v medicíne už dekády, röntgenové lúče, pozitrónová emisná tomografia (PET),  počítačová tomografia, zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) vytvárajú kvantá dát, ktoré musí byť spracované. Umelá inteligencia spracúva tieto dáta a ponúka systém podpory rozhodovania, ktorý pomôže zdravotníckemu personálu robiť správne rozhodnutia rýchlejšie a s vyššou efektivitou.

Keď to môžete vidieť

Tieto technológie majú značný potenciál v zdravotníctve, kde zdravotnícky personál používa vlastné oči na poskynutie diagnózy. Môžeme povedať, “Keď to vy dokážete vidieť, dokáže to aj umelá inteligencia.”

Prípadové štúdie
Digital images in diagnostic like Digital Pathology
Sestricka

Personalizovaná medicína

Posyktujeme inovatívny prístup a používanie algoritmov strojového učenia (Machine learning). Dokážeme spracovať obrovské masy dát a ponúknuť personalizovaný výstup za pomoci umelej inteligencie a odbornosti našich vývojárov a tak zefektívniť využívanie dát v zdravotníctve, to je čo zdravotná starostlivosť potrebuje pre zvýšenie kvality.

 • Nástroje virtuálnej a augmentovanej reality vo frameworku personalizovanej diagnostiky a prípravy personalizovaných intervencií za pomoci elementov augmentovanej inteligencie a databázových systémov.
 • Pomáhame s autonómnymi a čiastočne autonómnymi riešeniami, ktoré majú pomôcť plánované preventívne prehliadky založené na dátach.
 • Naše podporné rozhodovacie systémy založené na spracovaní osobných zdravotných záznamov pacientov s použitím umelej inteligencie a strojového učenia, ktoré urýchlia kažodenné návštevy lekárov a tak ušetria čas potrebný na dôležitejšie úkony.
Naplánujte si hovor

Integrácie

Náš tím má veľké skúsenosti s integráciami pre podnikové prostredia. Táto odbornosť je kľúčová v zdravotníctve, lebo je mnoho noriem a postupov, ktoré musia byť identifikované a určené pri tvorbe a integrovaní nového informačného systému.

Normy su nevyhnutné v súlade s legislatívou a odporúčaniami, zaručuje globálnu interoperabilitu systémov a dátovú kompatibilitu a zároveň zaisťujú bezpečnostné opatrenia.

Normy

 • HL7 (Health Level 7)
 • CEN EN 13 606 (Electronic Health Record Communication)
 • DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
 • IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)
 • openEHR (Open industry specifications, models and software for e-health)
 • SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms)
 • LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes)
 • Normy ISO/TC 215
 • Normy CEN/TC 251
Zistiť viac
Healthcare Integrations
healthcare solutions benefits

Ako pomáhajú tieto riešenia?

Benefity

 • Šetrenie ľudského kapitálu
 • Zvyšovanie kvality života občanov
 • Zvyšovanie efektivty
 • Možná analýza v reálnom čase
 • Prevádzka 24/7
 • Objektivita spracovania
 • Spätné testovanie a zaisťovanie integrity

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

Michal Papučík

Prevádzkový riaditeľ

Od malička ma zaujímalo, ako veci fungujú, hardvér a softvér boli iba prvou zastávkou v IT sektore, ktorý sa rýchlo doplnil počítačovými sieťami. Vďaka svojej zvedavosti som mohol prejsť mnohými pozíciami v IT sektore od IT vývojára cez projektového manažéra a ďalšie. Dnes pracujem v spoločnosti so zdravou firemnou kultúrou, kde všetci spoločne pracujeme na našej spoločnej vízii. Nechajte nás pomôcť s tou vašou.

  Prípadové štúdie

  Artificial intelligence in digital pathology

  Umelá inteligencia v digitálnej patológii

  28. januára 2021

  PAULA helps for free

  PAULA pomáha zadarmo

  28. januára 2021

  Virtual assistant “Chat Bot”

  Virtuálny asistent Chatbot

  28. januára 2021

  Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.