Problémy:

  • Monitorovanie veľkého počtu uzlov
  • Spracovanie mnohých rôznych údajov z rôznych zdrojov
  • Vyhodnotenie situácie

Naše riešenie:

Automatické vyhodnotenie údajov, protokolov a ďalších metrík pomocou algoritmov umelej inteligencie alebo strojového učenia. Počas monitorovania sa zisťujú anomálie a výkyvy, ktoré by mohli znížiť dostupnosť a kvalitu služieb. V prípade takejto hroziacej fluktuácie je možné tak zistiť tento stav vopred, ešte skôr, ako by to ohrozilo dostupnosť služby.

Výstup modulu AI predstavuje predikciu stavu jednotlivých uzlov – služieb / webových stránok, v určitom časovom horizonte. Špecifickým výstupom neurónovej siete bude pre každý uzol pravdepodobnosť zníženia kvality služby alebo jej zlyhania v určitom časovom období. Bude fungovať normálne, to znamená, že bude poskytovať služby v plnej kvalite.

Výhody a výsledky:

  • Zvýšená dostupnosť pre nepretržitú prevádzku
  • Odbremenenie pracovníkov od opakujúcich sa činností a zníženie nákladov
  • Skrátenie času potrebného na získanie relevantných informácií
  • Zvyšovanie spokojnosti zákazníkov
  • Zvyšovanie povedomia a transparentnosti
  • Zvyšovanie povedomia a inovačný potenciál