FINANČNÝ SEKTOR

Finančný sektor čím ďalej tým viac inovuje a digitalizuje. My rozumieme tomuto sektoru a posyktujeme odborníkov s bohatými a reálnymi technickými riešeniami a vývojárov finačného softvéru.

Naceniť projektNaceniť projekt
Financial
Finance & Artificial inteligence

Finančný sektor

Výška výdavkov na umelú inteligenciu a strojové učenie na celom svete rastie a predpovede hovoria, že sa ešte zvýšia. Bankovníctvo je druhým najväčším odvetvím implementujúcim riešenie umelej inteligencie. Kľúčovými oblasťami finančného sektora pre implementáciu umelej inteligencie budú bezpečnosť, rozhodovanie a zákaznícka skúsenosť. Tvrdí to prieskum Delloite

,,Umelá inteligencia a riadenie rizík: Inovácia s istotou

Deloitte – AI and risk management ukazuje, že prijatie umelej inteligencie vo finančnom sektore je celkovo ešte len v začiatkoch. Iba 32 % aktívne vyvíjalo riešenia umelej inteligencie a 40 % sa stále učilo, ako by mohla byť umelá inteligencia nasadená v ich organizácii.

Naplánujte si hovor

Veľké dáta a analytika

Veľké dáta v priemysle finančného sektora rýchlo rastie, ale jasná definícia nie je tak ľahká. Väčšinou pre zákazníka je to synonymum k zákazníckej analýze alebo prediktívnej analýze a technológiám používaným na zhromažďovanie, spracovanie a analýzu veľkej (štruktúrovanej a neštruktúrovanej) množiny dát. Používanie Big Data spolu s umelou inteligenciou a strojovým učením umožňuje definovať nové prípady použitia a výhody pre inštitúcie z veľkého množstva údajov, ktoré zhromažďujú.

Kontaktujte našich expertov
Big Data & Analytics & AI in finacne
Custom development & DevOPS

Vývoj na mieru a DevOPS

V súčasnej dobe je implementácia nástrojov a technológií DevOps nevyhnutná na organizáciu dodávok softvéru, prevádzkových pracovných tokov a poskytovanie služieb s pridanou hodnotou pre zákazníkov a optimalizáciu prevádzkových nákladov. Princípy DevOps nepretržitej integrácie (CI) a nepretržitého nasadenia (CD) vedú k automatizovanému životného cyklu softvéru, ktorý eliminuje chyby, automatizuje operačné rutiny a zvyšuje stabilitu poskytovania služieb.

Získajte konkurenčnú výhodu pomocou prispôsobeného podnikového softvéru alebo modernizovaného staršieho softvéru, ktorý vyhovuje vašim obchodným cieľom a výzvam. Náš skúsený a certifikovaný tím s vami bude spolupracovať na návrhu, vývoji a implementácii úplne vlastného riešenia, ktoré vám pomôže posunúť sa vpred.

Zistiť viac

Zabezpečenie, GDPR a elektronický podpis

Náš tím vyškolených technikov môže vytvoriť komplexný bezpečnostný audit pre vašu spoločnosť podľa štátnych noriem ISO 27001 a ISO 27002. Môžeme vytvoriť podrobnú správu obsahujúcu všetky zistené nedostatky vašich systémov a v prípade záujmu môžeme implementovať technologické zmeny a opravy na základe nášho bezpečnostného auditu.

Zistiť viac
Security & GDPR & Digital Signature

Prípadové štúdie

Virtual assistant “Chat Bot”

Virtuálny asistent Chatbot

28. januára 2021

Digital Transformation of projects metadata in eGovernment

Digitálna transformácia projektov s metadátami v eGovernmente

28. januára 2021

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.