UMELÁ INTELIGENCIA

Používame agilnú metodiku vývoja, čo znamená, že počas realizácie projektu aktívne komunikujeme a spolupracujeme so zákazníkom, aby mal vždy a včas informácie v akej fáze vývoja sa aktuálne nachádzame a aké funkcionality sú rozpracované a mohol sa počas týchto fáz aktívne zapájať a podieľať na dodávke projektu.

Kontaktujte našich expertovKontaktujte našich expertov

Vieme byť nápomocní

Na udržanie konkurencieschopnosti je potrebné držať krok s technologickými inováciami ako napríklad umelá inteligencia. Získajte výhodu oproti konkurencii s perfektne navrhnutým a prispôsobeným IT riešením, ktoré vám pomocou umelej inteligencie pomôže dosiahnuť ciele. Náš skúsený a certifikovaný tím odborníkov bude s vami pracovať na návrhu, vývoji a implementácii plne prispôsobeného riešenia.

“Toto je cesta” ako vaša firma môže získať prístup k AI:

 • AI stratégia – identifikovať príležitosti a vytvoriť návrhy pre využitie strojového učenia vo firme
 • AI produkt manažment – identifikovať príležitosti a vytvoriť návrhy pre využitie strojového učenia pri konkrétnych projektoch a produktoch
 • Analýza realizovateľnosti – upresnenie riešenia, posudzovanie výkonu, dátové podmienky a limitácie, vytváranie implementačných plánov
 • Pilotné projekty – rýchly dôkaz o uskutočniteľnosti konceptu, potvrdzovanie funkčnosti nápadov a predpokladov
 • Data model – optimalizácia zbierania, uchovávania a premeny dát a celkový data model
 • Zapojenie expertov – zvyšovanie efektívnosti a schopnosti AI pomocou zapojenia tímu expertov
 • AI technologický balík – zvolenie si vhodných nástrojov s vaším tímom
 • Tvorenie vnútropodnikových tímov pre strojové učenie – pomôžeme vytvoriť pracovné požiadavky, testovať zadania, viesť pohovory a poskytneme nepretržitú podporu
 • Vzdelávanie v oblasti strojového učenia – ponúkame vzdelávacie kurzy, tutoring, spoluprácu, mierené hlavne na data vedcov alebo vedúcich pracovníkov
Prípadove študie

Finančný sektor

Výška výdavkov na umelú inteligenciu a strojové učenie na celom svete rastie a predpovede hovoria, že sa ešte zvýšia. Bankovníctvo je druhým najväčším odvetvím implementujúcim riešenie umelej inteligencie. Kľúčovými oblasťami finančného sektora pre implementáciu umelej inteligencie budú bezpečnosť, rozhodovanie a zákaznícka skúsenosť. Tvrdí to prieskum Delloite

,,Umelá inteligencia a riadenie rizík: Inovácia s istotou

Deloitte – AI and risk management ukazuje, že prijatie umelej inteligencie vo finančnom sektore je celkovo ešte len v začiatkoch. Iba 32 % aktívne vyvíjalo riešenia umelej inteligencie a 40 % sa stále učilo, ako by mohla byť umelá inteligencia nasadená v ich organizácii.

Zistiť viac
Finance and Artificial intelligence
Video Vision

Systémy videnia

V priemyselnom prostredí nájdeme veľké využitie v defektoskopii, kde je možné pomocou umelej inteligencie riadiť stav a kvalitu tovaru počas výroby. V automobilovom a strojárskom priemysle všeobecne ide o kontrolu spojov, zvarov, nitov, skrutiek, dielov, náterov a možných anomálií.

Zistiť viac

Priemysel 4.0 a umelá inteligencia

Veľké dáta a AI dávajú priemyslu 4.0 v dnešnej dobe obrovskú podporu. Inteligentné softvérové riešenia môžu využiť Big data generovaných v priemysle na identifikáciu vzorov a trendov, ktoré možno použiť na zefektívnenie výrobných procesov a zníženie ich nákladov a spotreby energie. Pracoviská sa musia neustále prispôsobovať novým okolnostiam a neustále prechádzajú optimalizáciou. AI vás môže viesť k objaveniu mnohých zložitých spojení v systémoch, ktoré ešte nie sú alebo už nie sú pre ľudské oko zrejmé.

Zistiť viac
Industry 4.0 and Artificial intelligence
Digital images in diagnostic like Digital Pathology

Digitálna patológia a Umelá inteligencia

Spracovanie digitálnych lekárskych snímkov pomocou neurónových sieti je možné vďaka umelej inteligencii. Vytvára sa tak priestor pre určité diagnostické nástroje, ktoré pomáhajú už vyškolenému lekárskemu a podpornému personálu.

Digitálna rádiológia a Umelá inteligencia

Rádiológia je v medicíne známa už celé desaťročia a röntgenové lúče, pozitrónová emisná tomografia (PET), počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MRI) generujú kvantá údajov, ktoré je potrebné spracovať. AI používa tieto údaje na zabezpečenie systému podpory rozhodovania, ktorý pomáha zdravotníckemu personálu pri prijímaní klinických rozhodnutí rýchlejšie a s vyššou presnosťou.

Keď to vidíte

Tieto technológie majú pozoruhodný potenciál v zdravotníctve, kde zdravotnícky personál používa oči na diagnostiku. Môžeme povedať: „Keď to vidíš, môže to vidieť aj umelá inteligencia.“

Zistiť viac

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

Michal Papučík

Prevádzkový riaditeľ

Od malička ma zaujímalo, ako veci fungujú, hardvér a softvér boli iba prvou zastávkou v IT sektore, ktorý sa rýchlo doplnil počítačovými sieťami. Vďaka svojej zvedavosti som mohol prejsť mnohými pozíciami v IT sektore od IT vývojára cez projektového manažéra a ďalšie. Dnes pracujem v spoločnosti so zdravou firemnou kultúrou, kde všetci spoločne pracujeme na našej spoločnej vízii. Nechajte nás pomôcť s tou vašou.

  Prípadové štúdie

  Effective environment

  Efektívne prostredie

  28. januára 2021

  Artificial intelligence in digital pathology

  Umelá inteligencia v digitálnej patológii

  28. januára 2021

  Defectoscopy-05-1.png

  Defektoskopia

  28. januára 2021

  Safety features in the workplace-06

  Bezpečnostné prvky na pracovisku

  28. januára 2021

  PAULA helps for free

  PAULA pomáha zadarmo

  28. januára 2021

  Quality control of Soldering prototype

  Prototyp kontroly kvality spájkovania

  28. januára 2021

  Virtual assistant “Chat Bot”

  Virtuálny asistent Chatbot

  28. januára 2021

  Object comparison and talent exams

  Porovnanie objektov a talentové skúšky

  28. januára 2021

  Monitoring with Artificial Intelligence

  Monitorovanie pomocou umelej inteligencie

  28. januára 2021

  Analysis of people movement in stores or businesses-16

  Analýza pohybu ľudí v obchodoch alebo podnikoch

  28. januára 2021

  Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.