Cieľ:

Komplexný systém inventarizácie hmotného investičného majetku v prostredí systému SAP. Môže byť použitý pre zákazníkov využívajúcich evidenciu majetku v module FI-AA, SAP ERP.

Problémy:

 • Manuálne náročné vykonanie fyzickej inventarizácie
 • Zvýšené personálne náklady
 • Používanie tlačených papierových zoznamov
 • Ťažkopádna kontrola už vykonaných inventarizácií
 • Chýbajúce plánovanie inventarizácií
 • Manuálne zapisovanie výsledkov na papier a následne manuálne zaznamenávanie do evidenčného systému

Naše riešenie:

V systéme pre inventarizáciu majetku sa spájajú dáta z ekonomického informačného systému s procesmi inventarizácie do jednotnej elektronickej evidencie a postupov, ktoré prinášajú vysokú mieru automatizácie a odbúrania manuálnych činností. Systém odstraňuje zložité papierovanie, prepisovanie a manuálne kontrolovanie, ktoré klasická inventarizácia prináša. Systém pozostáva z troch častí – modul v systéme SAP, mobilný klient a inventarizačný portál. Riešenia implementované v ekonomickom systéme využíva majetkové a personálne dáta pre správu, organizovanie a zaznamenávanie výsledkov inventúry. Mobilný klient slúži pri fyzickej inventúre, kde sa načítaním čiarového kódu potvrdzuje resp. upravuje stav inventarizovaného majetku. Inventarizačný portál vytvára prepojenie medzi mobilným klientom a SAP systémom.

Výhody a výsledky:

 • Jednoduchá obsluha a vyhľadávanie
 • Rýchle spracovanie inventúry
 • Nízka miera chybovosti
 • Znížená prácnosť vykonania inventúry
 • Tlač etikiet z prostredia SAP
 • Reporting, auditovateľnosť, kontrolovateľnosť
 • Schvaľovanie a prideľovanie úloh a prístupových práv
 • Elektronizácia celého procesu