Projekt:

Projekt zdokumentovania rozsahu a kvality podnikových biznis procesov a súvisiaceho zákazníckeho vývoja vytvára základnú platformu pre nasledujúcu údržbu systému v jednotnej štruktúre. V prehľadnej forme poskytuje prehľad o realizovaných zákazníckych rozšíreniach systému.

Rozsah a technické členenie dokumentácie:

 • Personalizované riešenia a zákaznícky vývoj
 • Zákaznícke rozhrania systému
 • Customizing personalizovaných riešení
 • Užívateľské role a autorizačný koncept

Problémy:

 • Chýbajúca jednotná evidencia zákazníckych rozšírení systému
 • Zvýšená prácnosť pri dodatočných zmenách systému
 • Zlý prenos know-how pri zmene dodávateľa IT služieb

Výhody a výsledky:

 • Analýza informačného systému s identifikáciou jeho jednotlivých komponentov a vzájomných interakcií
 • Vytvorenie dokumentácie na vyššej úrovni
 • Kontrola personalizácie podnikových riešení
 • Ekonomickejšie riešenie incidentov
 • Efektívnejšie riadenie rozšírení funkčnosti systémov
 • Auditovateľnosť stavu zákazníckeho vývoja, nastavení a ich zmien od zavedenia reverse engineeringu