Slovensko má bohatú a pestrofarebnú kultúru, ktorá odráža dlhú a pestrú históriu jednotlivých regiónov. Súčasná kultúra na Slovensku je ovplyvnená rôznymi faktormi vrátane slovanskej tradície, náboženstva, folklóru, umenia, literatúry a architektúry. Folklór a tradičné remeslá sú významnou súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska. Slovenský folklór sa prejavuje vďaka pestrosti tradičných krojov, hudby, tancov a spevu. Vzhľadom k bohatstvu Slovenskej kultúry a jej krásy, pristúpila spoločnosť BRAIN:IT k vývoju projektu pre Národné osvetové centrum, organizáciu Ministerstva kultúry. Hlavným cieľom je utužovanie kultúrnej identity, ale najmä on-line sprístupnenie kultúrneho bohatstva širokej verejnosti, ľudom so zdravotným znevýhodnením, skrátka všetkým, ktorí musia alebo chcú si prezerať jednotlivé zbierky diel z pohodlia domova.

Slovakiana – kultúrne dedičstvo Slovenska

Našim zákazníkom je Národné osvetové centrum, organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jeho hlavným účelom je utužovanie kultúrnej identity Slovenskej republiky na celosvetovej úrovni. So zákazníkom sme riešili konkrétny projekt menom Slovakiana. Slovakiana je online portál, ktorý poskytuje prístup k digitalizovaným knihám, mapám, rukopisom, fotografiám , sčítacím hárkom – digitalizovaným hárkom zo sčítania obyvateľstva Slovenska z rokov 1930,1939 a 1940 a ďalšiemu kultúrnemu dedičstvu. Ide o digitálnu knižnicu a úložisko kultúrneho dedičstva. Niektoré objekty spravuje Slovenská národná knižnica. Užívatelia môžu na webe vyhľadávať a prechádzať nimi. Prístup k objektom je riadený rôznymi právami. Niektoré objekty v databáze majú len popis a sú bez obrázku, čo znamená, že ich digitálna forma nie je sprístupnená. Slovakiana predstavuje cenný zdroj pre výskumníkov, študentov a každého, kto sa zaujíma o kultúru a históriu Slovenska. Webový portál bol spustený́ v roku 2013 a naša spoločnosť BRAIN:IT poskytla teraz v roku 2023 stránke nový vzhľad a design, zrýchlenie systému a mnoho iného. V súčasnosti obsahuje cez 5 miliónov kultúrnych objektov, vrátane 1 a pol milióna sčítacích hárkov. Z tohto počtu je ich digitalizovaných približne 170 tisíc dokumentov, pamiatok, výtvarných objektov, tradičnej kultúry a tak ďalej. Samotnú digitalizáciu kultúrnych objektov zabezpečuje Slovenská národná galéria, Slovenská národná knižnica, Slovenský filmový́ ústav, Pamiatkový́ úrad SR, Malokarpatské osvetové stredisko, Štátna vedecká knižnica v Prešove a Slovenský ľudový́ a umelecký kolektív, Slovenské národné múzeum , Slovenský národný archív. a Národné osvetové centrum, ktoré je prevádzkovateľom portálu Slovakiana.

logo Slovakiana
Logo Národné Osvetové Centrum

Naša výzva a ciele

Cieľom tohto unikátneho projektu je sprístupniť kultúrne dedičstvo a umenie širokej verejnosti. Naša firma BRAIN:IT pracovala na vytvorení úplne nového portálu Slovakiana.sk so zlepšením pôvodného, zastaralého designu. Na návrhu tvorby stránky sa podieľala aj široká verejnosť. Celý projekt vznikol ako podpora slovenského kultúrneho dedičstva a väčšia inkluzívnosť. Prístup k týmto dielam on-line umožňuje aj zdravotne postihnutým si v pohodlí domova bezpečne prehliadať jednotlivé diela a to úplne zadarmo.

Naše riešenie

Na základe požiadaviek zákazníka náš tím vytvoril portál Slovakiana.sk úplne od začiatku. Portál je rozdelený na dve časti , a to:

  • Verejnú – je možné si portál prezerať a filtrovať, ukladať do obľúbených. V sekcií „Obľúbené“ je možné si spustiť aj prezentáciu obľúbených objektov,
  • Admin – do admin časti má prístup iba manažment portálu. Manažment portálu obsahuje tvorbu homepage, riadenie číselníkov, vytváranie kolekcií, článkov, video galérie a edukatívnych materiálov.

Náročnosť projektu

Veľkosť 
4/6
Ikona úroveň 4
Finančná náročnosť
4/6
Ikona úroveň 4
Časová náročnosť
4/6
Ikona úroveň 4
Komplexnosť
4/6
Ikona úroveň 4

Prínos pre zákazníka

Najväčším prínosom tohto projektu je sprístupnenie diel, rukopisov, audiovizuálnych nahrávok, fotografií a celkovo kultúrneho dedičstva širokej verejnosti. K tomuto kultúrnemu bohatstvu sa dostanú ľudia bezbariérovo, z pohodlia domova a samozrejme celkom zadarmo na webovom portáli Slovakiana.

Čo na to zákazník?

eduard-baraniak
Eduard Baraniak

IT je oblasť môjho záujmu od detstva. Počas svojho pracovného života som mal možnosť prejsť takmer každou pozíciou v oblasti IT – ako programátor, konzultant, analytik, architekt, tímový manažér, projektový manažér atď. Preto sa aktívne zapájam do celého procesu poskytovania našich riešení.