Cieľ:

Projekt spojenia dvoch mediálnych spoločností a zlúčenie ich SAP účtovných okruhov.

Problémy:

 • Rozdielny biznis oboch spoločností
 • Účtovná evidencia a záznamy všetkých obchodných prípadov musia byť v preberajúcom systéme plne funkčné, podľa master pravidiel preberajúcej spoločnosti
 • Vysoká variabilita výnimiek a detailov spojenia
 • Ostré spojenie dát a funkcionalít oboch systémov a produktívny nábeh musí prebehnúť v minimálnom čase
 • Korporátne obmedzenia zmien systému
 • Nutnosť kontroly správnosti namigrovaných dát a všetkých funkcionalít v novom systéme bez navýšenia personálnych kapacít

Naše riešenie:

V systéme preberajúcej spoločnosti sú nastavené všetky potrebné biznis funkcionality fúzovanej spoločnosti. Sú dodržané všetky korporátne obmedzenia systému. Pre vykonanie samotnej migrácie je vytvorený robustný migračný nástroj s vlastným customizingom pre všetky potrebné premostenia nastavení medzi oboma spoločnosťami. Tento nástroj využíva štandardné BAPI cieľového systému, čím je dosiahnutá úplná kontrola pri simulačných behoch migrácie. Samozrejmosťou je logovanie všetkých behov programu pre auditné účely. Samotná migrácia a ostrý produktívny štart fúzovanej spoločnosti prebieha v 20 minútach.

Výhody a výsledky:

 • Bezproblémové včlenenie funkcionalít systému fúzovanej spoločnosti
 • Migračný nástroj odhaľujúci všetky možné chyby evidencie dokladov v novom systéme
 • Extrémne rýchla ostrá migrácia
 • Uchovanie logovaných dát pre auditné a prevádzkové kontroly
 • Realizácia projektu bez nutnosti navýšenia personálnych nákladov