Digitalizácia sa dotýka už takmer každého odvetvia a okrem netradičných projektov ako sú napríklad pohrebné služby či zdravotníctvo a jeho interné aplikácie pre zamestnancov vznikli aj iné projekty. Vládne projekty sú vždy veľkou výzvou a ani pri tejto to nebolo žiadnou výnimkou. Naša spoločnosť BRAIN:IT sa tentokrát podieľala na vývoji webovej stránky s názvom ViacAkoNick.sk, ktorý patrí pod Národnú linku na pomoc deťom v ohrození.

Charakteristika zákazníka

Naším zákazníkom v tomto projekte je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Spolupracovali sme s nimi na projekte pre Národnú linku na pomoc deťom v ohrození. Národná linka na pomoc deťom v ohrození je organizácia, ktorá poskytuje bezplatnú a anonymnú pomoc pre deti v ohrození. Je to nonstop linka, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Na tejto linke môžu deti a mladiství hovoriť s odborníkmi, ktorí sú pripravení poskytnúť psychologickú, právnu pomoc a podporu. Tím odborníkov je veľmi citlivý ku všetkým situáciám, v ktorých sa dieťa ocitne, a vždy sa snaží poskytnúť vhodné rady, podporu a kontakty na ďalšie organizácie, ktoré môžu pomôcť. Národná linka na pomoc deťom v ohrození je veľmi dôležitá organizácia, ktorá zabezpečuje bezpečie a pomoc pre deti a mladistvých v núdzi, prípadne pre dospelých. Poskytujú pomoc po telefóne, ale aj e-mailom a najmä bezplatne.

Naša výzva a ciele

Kľúčové ciele našej firmy BRAIN:IT zahŕňali:

  • Vytvorenie admin rozhrania pre konzultantov za účelom online komunikácie s klientom, archivácie online komunikácie, evidencia údajov o klientovi,
  • Vytvorenie mobilnej aplikácie pre klientov za účelom anonymne komunikovať s konzultantmi,
  • Vytvorenie WordPress webovej stránky ,ktorá okrem možnosti anonymne komunikovať s konzultantmi, obsahuje aj sprievodné informácie o činnosti Národnej linky pre pomoc deťom.

Naše riešenie

Naše riešenie sa skladalo z dvoch častí. Vypracovali sme riešenie pre:

1. Konzultant – pre konzultanta je dostupných viacero chatovacích okien, čím si drží komunikačný prehľad, viď. Obrázok.

2. Dieťa – v úvode je pre dieťa dostupné rozdelenie pre deti ako 12 rokov a pre deti viac ako 12 rokov. Pre dieťa je okrem webového rozhrania dostupné aj chatovací nástroj v mobile. Bezpečnosť dieťaťa zabezpečuje špeciálne tlačidlo „Rýchlo preč“, ktoré okamžite ukončí chat a zmaže históriu. Aplikácia je dostupná pre všetky mobilné telefóny so systémom iOS aj Android.

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia je dostupná pre všetky bežné typy operačných systémov mobilných telefónov a tabletov – aj pre Android aj pre iOS. Ovládanie je intuitívne a jednoduché, vhodné pre komunikáciu s konzultantom. Klient má v chate možnosť okamžite zavrieť aplikáciu pomocou tlačidla „Rýchlo preč“, ktoré aplikáciu zavrie a históriu komunikácie vymaže. V mobilnej aplikácií je zachovaná anonymita, nevyžaduje sa povinnosť uviesť pravdivé údaje.

V mobilnej aplikácií aj na webovej stránke je postup korektného používania, a to:

  1. Klient, resp. dieťa si vyberie dostupného konzultanta. Dostupní konzultanti sa mu zobrazia v prvom okne,
  2. Klient následne vyplní jedno povinné pole s menom – údaje nemusia byť pravdivé. Nepovinné pole je telefónne číslo.
  3. Po zadaní údajov a po kliknutí na tlačidlo „Spustiť chat“ sa začne konverzácia s konzultantom,
  4. Klient je presunutý do chatovacieho okna, kde čaká v poradovníku, pokiaľ ho neprijme konzultant a od toho momentu sa začína konverzácia
  5. Vzájomná komunikácia je zahájená, správy klienta a konzultanta sú farebne odlíšené. Nižšie sú pripravené pre klienta rýchle správy, v prípade stresu alebo problémom s písaním.

Webová stránka

Na webovej stránke sa klient dostane k informáciám podľa jeho vekovej kategórie, pretože webová stránka je rozdelená podľa veku do 12 rokov a od 12 rokov vyššie.

Na webovej stránke je možnosť komunikovať cez chatovacie okno podobné mobilnej aplikácií. V prípade neprítomnosti konzultanta je možné zanechať aj e-mail pomocou kontaktného formuláru.

Náročnosť projektu

Veľkosť 
4/6
Ikona úroveň 4
Finančná náročnosť
4/6
Ikona úroveň 4
Časová náročnosť
4/6
Ikona úroveň 4
Komplexnosť
4/6
Ikona úroveň 4

Prínos pre zákazníka

Najväčším prínosom, ktorý dokončený projekt priniesol, je verejne dostupný chat na webe Viacakonick.sk a aplikácia na Google Play a v Apple Stores. Chat je intuitívne ovládateľný. Chat má špeciálnu vlastnosť – je možné chat okamžite zavrieť cez sériu tlačidiel v dolnej časti aplikácie, prípadne okamžite vymazať históriu aplikácie. Aplikácia je dostupná pre všetky typy mobilných zariadení. Webová stránka obsahuje aj cenné informácie pre klienta, vrátane pravidiel pomoci na úvodnej stránke a chatu, ktorý je takmer identický s tým v mobilnej aplikácií.

Digitalizácia sa ukázala ako skvelá vec aj v tomto odvetví, kde môže reálne pomôcť, nech sa klient nachádza kdekoľvek. Konzultant – respektíve sociálny pracovník používa chatový nástroj, druhá strana zostáva v anonymite. Webová stránka a aplikácia je prínosná pre všetky deti a mladistvých v ohrození a je úplne zadarmo.

eduard-baraniak
Eduard Baraniak

IT je oblasť môjho záujmu od detstva. Počas svojho pracovného života som mal možnosť prejsť takmer každou pozíciou v oblasti IT – ako programátor, konzultant, analytik, architekt, tímový manažér, projektový manažér atď. Preto sa aktívne zapájam do celého procesu poskytovania našich riešení.