Téma digitalizácie v zdravotníctve je veľmi aktuálna a žiadúca, pretože vie pracovníkom v zdravotníctve priniesť okrem iných benefitov aj efektívne šetrenie času. Zdravotné poisťovne získali svoje vlastné aplikácie, z ktorých pohodlne môžete mať prehľad o svojej osobe, termín preventívnej prehliadky vám automaticky pristane vo virtuálnej poštovej schránke a lekár vám automaticky vypíše e-recept miesto klasického receptu na papieri.

Spoločnosť Svet zdravia veľmi dbá na svojich zamestnancov. Pri príležitosti budovania novej nemocnice Bory tak vznikla hlavná motivácia koncového zákazníka a to navzájom prepojiť veľké množstvo nových pracovníkov. Vďaka tomuto riešeniu je uľahčené vyhľadávanie zamestnancov a zaistený maximálny komfort pri ich komunikácií.

Spoločnosť Softip so svojou víziou nás zažiadala o vývoj internej aplikácie pre svojho klienta a jeho interných zamestnancov. Ako sme sa s problémom popasovali? Čítajte ďalej.

Charakteristika zákazníka

Spoločnosť Svet Zdravia prevádzkuje v súčasnosti regionálnu sieť 17 nemocníc na území Slovenskej republiky. Tieto nemocnice patria medzi lídrov v inováciách, digitalizácie s maximálnym dôrazom na kvalitu. Dôraz je na finančne udržateľné a moderné zdravotníctvo dostupné pre každého.

Kontaktovala nás partnerská spoločnosť Softip s úlohou vytvoriť aplikáciu pre zamestnancov na správu kontaktov vo podnikovom prostredí spoločnosti Svet Zdravia.

pro-care-a-svet-zdravia logo

Naša výzva a ciele

  • Vytvoriť aplikáciu synchronizujúcu kontakty priamo do zoznamu kontaktov v zariadení
  • Spravovanie kontaktov v rámci jedného účtu integrovanom v profile zariadenia
  • Možnosť vyhľadať konkrétneho lekára podľa špecializácie, prípadne iných špecifikácií priamo prostredníctvom zoznamu kontaktov
    Príklad nášho riešenia: Používateľ aplikácie má záujem vyhľadať napríklad rádiológa. Vo svojich kontaktoch dá do vyhľadávania radiológ. V zapätí má k dispozícií všetkých dostupných rádiológov z databázy.
  • Pravidelná synchronizácia kontaktov v priebehu dňa aby sa zabezpečila aktuálnosť údajov a jej optimalizácia za účelom minimalizovania nákladov na zdroje
  • Integrovať sa na úložisko kontaktov v rámci SAP SuccessFactors

Naše riešenie

Aplikácia bola vytvorená pre systém ANDROID, kde sme využili zabudované mechanizmy pre riešenie zadaných úloh. Prostredníctvom vytvoreného účtu v rámci aplikácie (dostupného cez nastavenia – účty) sme zadefinovali synchronizačný prostriedok, ktorý mal za úlohu načítať aktuálne kontakty a uložiť ich pod svojim identifikátorom v zozname kontaktov. Takýmto spôsobom sme elegantne vyriešili ako problém s plánovaním synchronizácie, tak aj problém správy kontaktov – pri odstránení účtu, alebo aplikácie sú všetky kontakty zo zariadenia automaticky vymazané.

Ako serverovú implementáciu sme využili už existujúcu architektúru postavenú na cloudovej platforme Microsoft Azure. V rámci nej sme vytvorili štruktúru poskytujúcu RESTful API, databázový systém pre cashovanie údajov a synchronizačný job. Tieto mali za úlohu v prvom rade načítať údaje SAP SuccessFactors (zdroj informácii o kontaktoch) a schovať citlivú implementáciu na toto prostredie. V druhom rade slúžia ako jednoducho udržateľný systém pre správu kontaktov pre mobilnú aplikáciu. Napriek tomu sa nám podarilo udržať náklady potrebné na beh služby vo veľmi priaznivej výške.

Manažment pripojených zariadení

Manažment zariadení je v jednoduchosti navrhnutý tak, aby nám vedel poskytnúť informáciu o pripojených mobilných zariadeniach okamžite. Aplikácia vie identifikovať počet pripojených zariadení k sieti. Aplikácia sa po napojení na Wi-Fi alebo dátové služby aktualizuje ihneď a to dvakrát do dňa prostredníctvom RESTFUL API. Aplikácia má v dnešnej dobe už viac ako 500 používateľov. Databáza však obsahuje vyše 13 000 zamestnancov a do aplikácie sa synchronizujú len tí zamestnanci, ktorý majú služobné telefóne číslo. Aplikácia nie je verejná v obchode pre mobilné aplikácie – Google Play, avšak je distribuovaná prostredníctvom privátneho MDM – mobile device management (Microsoft Intune). To zabezpečuje maximálnu bezpečnosť a dôvernosť ako aplikácie, tak aj citlivých údajov.

Náročnosť projektu

Veľkosť
1/6

Ikona úroveň 1

Finančná náročnosť
1/6

Ikona úroveň 1

Časová náročnosť
2/6

Ikona úroveň 2

Komplexnosť
4/6

Ikona úroveň 4

Prínos pre zákazníka

Vytvorili sme aplikáciu pre interných používateľov, ktorí majú prostredníctvom nej prístup ku zvoleným kontaktom zo siete Svet Zdravia. Správa kontaktov prebieha automaticky a oddelenie v samostatnom účte, aby bolo možné jednoduchšie spravovať údaje. Tiež sa nám podarilo optimalizovať prácu s veľkým množstvom záznamov a zlepšiť zabezpečenie prostredníctvom využitej architektúry.

Čo na to zákazník?

screenshot Feedback od Softip
Recenzia od ProCare