Cieľ:

Projekt automatizácie skenovania, vyťažovania, automatického vytvárania účtovných dokladov a archivácie došlých faktúr a integrácia na ERP systém. V našom prípade bol ERP systém SAP.

Problémy:

 • Manuálne zadávanie dodávateľských faktúr do účtovného systému
 • Vyššia časová náročnosť procesu evidencie dokladov
 • Možnosť „stratenia sa dokladu“ medzi oddelením prijímania pošty/podateľňou a účtovným oddelením
 • Zdĺhavá manuálna kontrola údajov na dokladoch

Naše riešenie:

Naším riešením je automatizácia evidencie knihy došlých faktúr prostredníctvom OCR skenovania faktúr a následného importu do systému SAP. Pri skenovaní je vykonávaná prvotná kontrola faktúry. Následne externý systém zavolá webovú službu, ktorá dáta o faktúre bezpečne prevezme a vloží do systému SAP. Používateľ má následne možnosť spustiť report, ktorý naskenované faktúry zobrazí pre porovnanie voči objednávke, sledovanie histórie, triedenie, filtrovanie, zakladanie predbežného dokladu a podobne. V tomto náhľade má užívateľ okrem zobrazenia detailov o faktúre možnosť aj zobrazenú faktúru priamo zaúčtovať do FI alebo má možnosť vystaviť predbežný doklad, ku ktorému sa priradí patričný DMS záznam so skenom faktúry. Údaje o všetkých krokoch sú uchovávané v logoch pre prípad auditu obsahu a procesu, pre každý jeden zaevidovaný doklad.

Výhody a výsledky:

 • Rýchlejšia evidencia došlých faktúr
 • Užívateľ venuje svoj pracovný čas odbornejším činnostiam ako prepisovanie textov a čísiel
 • Automatická kontrola na verejné registre, napr.:
  • overenie platnosti IČ DPH
  • kontrola insolvencie
  • kontrola bankových spojení
 • Kontrola duplicity dokladov
 • Prehľadná evidencia stavov spracovania
 • Definícia oprávnení pre jednotlivé ktory spracovania dokladu
 • Možnosť spracovania papierových dokladov aj elektronických súborov obsahujúcich faktúry