Prototyp kontroly kvality spájkovania

Projekt:

Zákazník už mal implementované riešenie, ktoré na identifikáciu využíva klasické rozpoznávanie objektov, ale nebol spokojný s výsledkami.

Problémy:

Neexistovala spoľahlivá presnosť kontroly kvality, z dôvodu vysokých štandardov v jeho priemysle.

Naše riešenie:

Spájkované žiarovky vychádzajú z automatizovanej linky a prechádzajú testom funkčnosti. Keď sú tieto žiarovky namontované do prvovýroby, je potrebné splniť niekoľko prísnych kritérií kvality, ktoré nesúvisia iba s funkčnosťou. Z tohto dôvodu je potrebné vykonať záverečnú kontrolu kvality žiarovky, pri ktorej klasické metódy nespĺňajú tieto vysoké kritériá v požadovanej kvalite.

Poskytli sme funkčné prototypové riešenie kontroly kvality spájkovania kamerovým systémom pomocou hlbokých neurónových sietí. Takto navrhnutý systém dnes predstavuje rýchlu a efektívnu metódu defektoskopie.

Výhody a výsledky:

  • Spoľahlivé riešenie s viac ako 90% presnosťou
  • Schopnosť pracovať nepretržite
  • Vyššia kvalita výstupného produktu

Ďalšie štúdie