Plánovať dopredu

Pohrebné služby sú spôsobom, ako sa môžeme dôstojne a s patričnou úctou rozlúčiť so svojimi najbližšími. V tomto momente prevláda intímna, rodinná atmosféra a na rozhodnutia je nutné zabezpečiť potrebný čas. Dopriať si čas výberu vhodnej pohrebnej služby býva veľmi náročné, pokiaľ sa jedná o situáciu, na ktorú nie sme pripravení a je nutné expresne vyriešiť celý obrad. Plne si uvedomujeme, že na trhu pohrebných služieb a náhrobných doplnkov je obrovská konkurencia a náklady sú vývinom inflácie rok od roku náročnejšie na zvládnutie. Pri výbere spoločnosti pre pohrebné služby je nutné zachovať istý punc solídnosti, ale aj uvedomenie, nakoľko sa jedná o výhodný obchod a trh praská vo švíkoch.

Spoznajte spoločnosť

Pre rýchly prehľad, náš ctený zákazník AMV Slovakia je rodinná firma s viac ako tridsať ročnou tradíciou v pohrebných službách. Firma sídli v Nových Zámkoch a zaoberá sa výrobou a distribúciou náhrobných doplnkov. Jej výnimočnosť tkvie v jej flexibilite prispôsobiť sa novodobým trendom a zahŕňaní nových moderných technológií v pohrebných službách. Firma AMV Slovakia sú najväčším distribútorom vo východnej Európe, s vlastným obchodným zastúpením v Slovenskej republike, Českej republike a Maďarsku. Disponujú vlastným technologickým, výrobným a najmä ľudským potenciálom.

Spoločné priority a ciele

Prioritou spoločnosti AMV Slovakia, ktorú s ňou naša firma BrainIT zdieľa, je spokojnosť koncového zákazníka a kvalita produktov. Rýchly a bezchybný proces a rýchle vybavenie fyzického produktu zabezpečuje informačný softvér s názvom Elegant Studio 2.

Naša úloha

Našou partnerskou úlohou, ponúkajúceho bezchybné softvérové riešenia, bolo zostrojiť strategický plán šitý na mieru pre klienta, zahŕňajúc od marketingu cez softvér až po konečný výsledok, pripravený na použitie koncovému klientovi. Výsledkom našej spolupráce je spojenie laserového vyrezávania na lepenie kovových odliatkov písmen a nami dodaného softvéru Elegant Studio 2. Zvyšovanie atraktivity a zaujatie potencionálneho zákazníka bolo vedľajším, ale žiadaným produktom.

Vývojová stratégia

Po stretnutí so zákazníkom a diskusií o jeho predstavách a očakávaniach sme sa pustili do vývoja riešenia úplne od začiatku. Hlavným produktom projektu je dizajnér na  základe vzoru predchádzajúceho používaného riešenia zákazníkom. Projekt bol vytvorený v jazyku JavaScript. Predmetom dohodnutého riešenia na informačný systém Elegant Studio 2, bol rozdelený do dvoch hlavných modulov. V prvom module bola zabezpečená hladká komunikácia s pluginom do e-shopu  a systém tretích strán. Druhý modul zabezpečuje administrátorský portál a nakoniec klientsky- užívateľský portál.

Podklady na systém nad rámec klienta

Na ceste k riešeniu, návrhu a testovaniu budúcej aplikácie bolo nutné vykonať dôkladnú analýzu existujúceho stavu procesov a IS. Po stanovení návrhu, počas cesty ku konkrétnym krokom, sme k požiadavkám klienta pridali niekoľko svojich podnetov a nápadov na zlepšenie hladkosti aplikácie. Všetky podnety, ktoré vystali počas úvodnej fázy návrhu a programovania, boli s klientom riadne vydiskutované a schválené – nič nebolo riešené mimo klientovho vedomia. Medzi tieto minimálne, doriešené požiadavky z našej strany na konečné riešenie boli napríklad:

  • Templates – custom-made návrhy sú doplnené o predpripravené šablóny, fonty a design,
  • Rozmery pracovného priestoru – pracovný priestor bol ohraničený na rozmer 800x600mm – cieľ tejto hranice je čo najviac optimalizovať konečný výsledok pri samotnom procese,
  • Intuitívne rozhranie – aplikácia na štýl Word (zmenšiť, zväčšiť, zarovnať…)
  • Aplikácia – e-shop – z e-shopu je možné vykonať posledné úpravy, systém vracia do aplikačného rozhrania,
  • Cena – cena sa kalkuluje priebežne po každej zmene v lište nad pracovným priestorom.

DistEditor – produkt nad rámec klienta

Na ceste k výsledku bolo našou snahou systém optimalizovať natoľko, aby bol klient sám schopný svoj program v prípade potreby editovať. Tento bod sa týkal admin nástroja. Koncový klient v stiahnutom programe na počítači mohol manipulovať s rozmerom pracovného priestoru a odsadením kombinácií písmen. Každé písmeno je konfigurovateľné vo vzdialenosti samostatne, v prípade že vzťah pre určitú kombináciu neexistuje, prípadne je nevyhovujúci požiadavke. Načítanie textového súboru s informáciami prebieha s nami dodaného systému pre daný font. Po načítaní dát sa vyberie typ fontu a pracuje sa s poľom s názvom Vzdialenost znakov, kde je vzdialenosť znakov manuálne voliteľná. Po vykonaní úprav sa vyexportujú výstupné dáta (používateľ klikne na intuitívne tlačidlo Export). Daný font sa buď automaticky uloží alebo vyskočí dialógové okno s výzvou, kam a pod akým názvom sa má súbor uložiť.

Príklad:

Užívateľ pridá nové písmeno, chce nakonfigurovať písmeno H. Toto písmeno by malo byť nakonfigurované v rovnakej výške ako všetky ostatné písmená v abecede ako napríklad kombinácie písmen AH, BH a CH.

Od šablóny po fyzický výsledok

Predmetom zadania bolo okrem aplikácie Elegant Studio 2 aj funkčný e-shop, ktorý bol prepojený priamo na báze klient-objednávateľ. Predložené technické riešenia boli:

  • rozhranie HTTP REST API.
  • upload na cloud (zálohovanie dát, dostupnosť..).
  • vyriešená problematika škálovania – počet užívateľov nemá vplyv na výkon.

Proces, výstupy a riešenia

Medzi výstupy patrí  samotný informačný systém Elegant Studio 2, funkčná špecifikácia (High Level architektúra, popis komponentov, popis API rozhraní a zoznam použitých technológii) , inštalačná príručka, užívateľský manuál a diagram.

Ponúkli sme nami navrhnutú koncepciu programu, aj s jej riešením v oblasti IT, ale aj digitálneho marketingu. Naša spoločnosť zastrešila všetky požiadavky od objednávateľa.


Spokojnosť zákazníka s realizovaným riešením je pre nás na prvom mieste. Hodnotenie zákazníka nás veľmi potešilo a podporilo našu chuť zúčastňovať sa práce na takýchto skvelých výzvach, ako bola realizácia Elegant Studio 2.Elegant Studio 2 je webová služba, s ktorou je možné pracovať odkiaľkoľvek ,prípadne je možné s ním manipulovať na pobočke v Nových Zámkoch za pomoci zamestnanca. Softvér je robený v designe podobnému Microsoft® Word – kvôli intuitívnemu a hladkému ovládaniu odkiaľkoľvek, pre používateľov bez rozdielu skúseností s prácou s počítačom.

Recenzia od zákazníka bola zverejnená na portáli clutch.io.

Aj napriek tomu, že zákazník vyjadril spokojnosť so službou, na úplnom konci stojí koncový používateľ. Recenzie zákazníkov vypovedajú nemenej o kvalite nami navrhnutého a zrealizovaného softvéru.