Cieľ:

Potvrdenie zostatkov a stavov pohľadávok a záväzkov je legislatívnou súčasťou účtovnej závierky. Toto potvrdenie môže byť využité aj v bežnom obchodnom styku.

Problémy:

 • Neefektívny proces vygenerovania a spracovania potvrdení zostatkov u obchodných partnerov zákazníka
 • Neexistujúca evidencia vygenerovaných zoznamov zostatkov
 • Žiadna možnosť evidencie vrátených potvrdení priamo v účtovnom systéme
 • Chýbajúca možnosť variácie zasielaných zoznamov dokladov

Naše riešenie:

Naše riešenie umožňuje elektronizáciu a rozšírenú správu zasielania stavu pohľadávok a záväzkov k vzájomnému schváleniu. Užívateľ pracuje s prehľadným reportom, ktorým definuje obchodných partnerov, u ktorých je toto potvrdenie požadované vystaviť. Vygenerované potvrdenia sú evidované v systéme v prehľadnom reporte, kde je možné evidovať rôzne stavy zaslania, potvrdenia, nepotvrdenia vzájomného saldokonta.

Výhody a výsledky:

 • Customizovateľný výber dát
 • Prehľadný ALV výstup
 • Evidencia rôznych stavov – vygenerované, zaslané, potvrdené, nepotvrdené, vrátane dátumov spracovania, alebo úpravy záznamu
 • Automatické zasielanie na email uvedený v kmeňovom zázname partnera
 • Tlač potvrdenia v PDF formáte
 • Možnosť doplniť funkcionalitu elektronického podpisu dokumentu
 • Definícia odosielateľa podľa užívateľského customizingu
 • História zasielaných potvrdení