Cieľ:

Projekt úpravy systému SAP ERP pre obdobie od schválenia realizácie až po jej fyzické vykonanie pre významnú printovú a mediálnu spoločnosť.

Problémy:

 • Účtovanie a evidencia rozdelenia všetkých obchodných prípadov v súčasnom systéme podľa definovaných pravidiel medzi novo preberajúce spoločnosti
 • Vysoká variabilita výnimiek a detailov rozdelenia
 • Nejasný dátum finálneho rozdelenia závislý na potvrdení rozhodnutia štátneho orgánu
 • Potreba sledovania priebežného stavu
 • Potreba dodržiavania aktuálnych účtovných postupov
 • Korporátne obmedzenia zmien systému
 • Násobné zvýšenie počtu účtovných položiek bez rozšírenia projektového tímu

Naše riešenie:

V spoločnosti bolo nasadené riešenie, ktoré každý účtovný prípad automaticky rozúčtovavalo podľa definovaných pravidiel rozdelenia spoločnosti, pričom boli zachované takmer všetky účtovné a evidenčné postupy. Bolo nutné vykonať príslušné úpravy aj na strane externých systémov. Vzhľadom k vysokej variabilite parametrov rozdelenia boli všetky zmeny parametrov nastavení rozdelenia uchovávané v samostatných logoch. Bola nasadená rozšírená správa autorizácií pre úpravy parametrov rozdelenia.

Výhody a výsledky:

 • Prehľadná správa pravidiel rozdelenia v systéme
 • Výrazne nižšia záťaž na výkon systému v porovnaní so zvolením cesty „finálneho výkazu“
 • Priebežné sledovanie stavu evidencie rozdelenia a poskytovanie relevantných podkladov pre manažment spoločnosti
 • Minimálny zásah do zavedených postupov prác
 • Realizácia projektu bez nutnosti navýšenia personálnych nákladov