Cieľ:

Mediálny web dnes24.sk nás oslovili s požiadavkou na zabezpečenie ich web stránky. Najprv sme urobili rýchlu analýzu, zdarma. Následne sme hneď vedeli, že problém je ďaleko väčší ako si zákazník uvedomuje.

Problém:

Zákazník vytváral vysoko kvalitný obsah, ale stratil dosah na čitateľov kvôli zastaranému a prehliadanému systému. Zákazník bol zaujatý tvorením kvalitného obsahu avšak nevšimol si dôležitú brzdu.

Naše riešenie:

Našťastie, zákazník naše odporúčanie nezobral na ľahkú váhu, a rozhodol sa zakročiť. Navrhli a implementovali sme systém podľa požiadaviek, potrieb a rozpočtu. Navyše sme taktiež pomohli zákazníkovi s internými procesmi. Integrovali sme systém so sociálnymi sieťami a novými zdrojmi informácií, vhodnými na spracovanie a vytvorenie nového obsahu.

Výhody a výsledky:

  • Viac ako 250 % nových používateľov
  • Viac ako 700 % nárast relácií