Projekt:

Neurónové siete a dnes známe výrazy hlboké neurónové siete a hlboké učenie vedú k tomu, že čoraz viac spoločností implementuje ich moc do podnikania. Tento produkt je založený na monitorovaní pohybu ľudí v podnikoch napr. obchodoch, nákupných centrách, ale môžu byť použité aj v továrenských halách. Poskytovaný výstup je v tepelných mapách pre najnavštevovanejšie oblasti v obchodoch a nákupných centrách. Tento produkt sa používa v halách továrne na zamedzenie vstupu zamestnancov do zakázaného priestoru.

Systém sa skladá z:

 • Integrácie:
  • Kamerové systémy videnia do výrobných hál, obchodov, nákupných centier atď.
  • vysoko výkonná grafická karta pre spracovanie v reálnom čase
  • možná integrácia ako embedded systém
  • inštalácia desktopovej alebo webovej aplikácie na sledovanie pohybu a manažment ľudí
 • Hlavné výhody systému APMB:
  • Aplikácia v obchodoch vedie k analýze pohybu ľudí a poskytuje možnosť optimálnej distribúcie výrobkov v obchodoch.
  • Podobne ako v prípade vyššie uvedenej výhody, existuje implementácia tejto predikcie do nákupných centier na analýzu návštevnosti obchodov, čo vedie k optimálnemu riadeniu prenájmu.
  • Odmietnutie vstupu do zakázaných priestorov