Porovnanie objektov a talentové skúšky

Projekt:

V rámci prijímacieho konania musia uchádzači absolvovať takzvané talentové prijímacie. Tie budú spočívať v tom, že každý uchádzač musí zo sadry vyrezať šachovú figúrku podľa daného modelu, aby preukázal svoju jemnú motoriku.

Problémy:

  • Subjektívne hodnotenie kandidátov
  • Časovo náročný proces
  • Ľudské chyby počas hodnotenia
  • Potreba identifikovať a vyhodnotiť model na základe prioritných oblastí

Naše riešenie:

Naše riešenie je generický systém, ktorý po zadaní naskenovaných 3D modelov objektov automaticky zarovná modely na požadovanú šablónu vo všetkých troch osiach. Ďalším krokom je porovnanie s definovaným referenčným modelom a tvorba tepelných máp. Výsledkom je vizuálna a numerická prezentácia zhody.

Výhody a výsledky:

  • Objektívne hodnotenie kandidátov
  • Transparentný proces
  • Úspora času počas vyhodnocovania
  • Eliminácia ľudských chýb
  • Opakovane použiteľný všeobecný systém na porovnávanie objektov

Ďalšie štúdie